Ruim helft grote bedrijven heeft strategie voor digitale transformatie

Beltug neemt zakelijke Belgische ICT-markt 2019 onder de loep

Beltug, de vereniging van ICT-beslissers, peilde in zijn tweejaarlijks onderzoek naar de tendensen binnen de zakelijke Belgische ICT-markt. Het nam daarbij zes onderwerpen onder de loep, met name digitale transformatie, communicatie-tools, security, cloud, innovatie/nieuwe technologie en telecom. Voor de marktstudie kon de organisatie rekenen op de steun van Orange Belgium, Proximus, Telenet, Verizon en Dimension Data.

1.  Digitale transformatie

De snelle evoluties in het wereldwijde economische landschap maken een digitale transformatie vandaag noodzakelijk voor elk bedrijf of organisatie. Uit de marktstudie blijkt dat niet alleen het bewustzijn groot is, maar ook dat Belgische bedrijven daadwerkelijk werk maken van digitalisering.

- 56% van de grote bedrijven heeft een strategie voor digitale transformatie. Bij 37% gaat het eerder om een organische aanpak.

- Bij KMO’s is de verhouding omgekeerd: 17% zegt de zaken strategisch aan te pakken, terwijl 56% een organische aanpak hanteert.

- Het is vooral het management (51%) en het IT-departement (36%) dat de digitale innovatie binnen de grote bedrijven aanstuurt. In grote bedrijven worden de “business lines” nauw betrokken en gezien als belangrijke partij bij het beïnvloeden van de beslissingen.

- In KMO’s ligt de verantwoordelijkheid bijna uitsluitend bij het management. Bij 80% neemt het management ook de beslissingen rond IT, security en telecom.

2.  Communicatie-tools

De communicatie-tools die bedrijven gebruiken, evolueren sterk. Enerzijds neemt Unified Communications (het integreren van bellen, chat-functie, informatie delen, …) een hoge vlucht. Anderzijds dringen gratis communicatie-tools uit de privé-sfeer binnen in de zakelijke wereld.

- Unified Communications (UC) is ingeburgerd bij de grote Belgische ondernemingen: in bijna 75% van de bedrijven wordt het al gebruikt en meer dan 10% voorziet in de uitrol in de volgende twee jaar. Dat is een groot verschil met de marktstudie van twee jaar terug: toen had nog maar 29% UC geïmplementeerd en verwachtte 15% om dit te doen tegen 2019. Er is dus sprake van een duidelijke acceleratie.

- Beduidend minder KMO’s maken gebruik van Unified Communications. Naargelang van de grootte gaat het over 20 tot 35% van de ondernemingen. Maar dit zijn ook indrukwekkende cijfers.

- Microsoft domineert de markt: 65% van de grote ondernemingen met UC heeft Microsoft Teams/Skype for Business in huis. Ook bij KMO’s domineert Microsoft, maar in deze categorie scoort Google met 20% veel beter dan bij de grotere bedrijven (10%).

- Ook gratis communicatie-tools zoals Whatsapp, Skype en Facebook Messenger worden intussen al op grote schaal in de bedrijfswereld gebruikt. Bij 45% van de bedrijven is er geen policy die bepaalt wat wel en niet kan. 17% heeft geen beleid.

- 27% van de grote ondernemingen zegt deze applicaties uitdrukkelijk niet toe te staan voor bedrijfscommunicatie en 7% blokkeert ze ook, uit veiligheidsoverwegingen.

- 65% van de bedrijven is bereikbaar via sociale media. Bij KMO’s ligt dat iets lager, maar stellen we vast dat toch ook al 1 op de 2 sociale media inzet.

3.  Security

Eén van de grootste bezorgdheden voor bedrijven blijft de veiligheid van hun IT-systemen en infrastructuur. Ze investeren dan ook steeds meer in IT-security. Maar de beveiliging van mobiele toestellen loopt nog achter.

- 41% van de grote bedrijven lieten weten al een IT-security probleem te hebben gehad. In werkelijkheid zal het aantal incidenten nog hoger liggen, want een groot deel van de ondervraagde bedrijven wilde hierover niet communiceren.

- Bij KMO’s ligt het cijfer heel wat lager: slechts 20% denkt een IT-security incident te hebben gehad.

- De beveiliging van de mobiele toestellen heeft duidelijk nog een lange weg te gaan. Minder dan de helft van de bedrijven maakt hiervan gebruik. Ook hier zien we lagere scores bij KMO’s. Er is duidelijk nood aan sensibilisering rond de beveiliging van mobiele devices.

- De security-budgetten stijgen in de meeste bedrijven: 45% van de respondenten geeft aan dat het budget is verhoogd in 2018. Een aantal ondervraagden had hier geen concreet zicht op. Als we geen rekening houden met deze groep, is er in 66% van de bedrijven een stijgend budget. Andermaal ligt de score van KMO’s lager: slechts bij 1 op de 4 is er een toename van het security-budget.

4. Cloud

Eén van de meest opvallende conclusies uit het onderzoek is de sterke positie die de cloud heeft verworven. Het gebruik van software, platformen of infrastructuur via een netwerk (waarbij de gebruiker geen eigenaar meer hoeft te zijn van de gebruikte hard- en software) raakt steeds meer ingeburgerd.

- SaaS (Software-as-a-Servce) is aan een duidelijke opmars bezig. 72% van de grote ondernemingen maakt hiervan al gebruik. Twee jaar terug was dat nog maar 44%. Ongeveer 40% van de KMO’s doet een beroep op SaaS.

- PaaS (Platform-as-a-Service) wordt gebruikt in 35% van de bedrijven.

- Bij IaaS (Infrastructure-as-a-Service) valt er een grote marktconcentratie op. IaaS wordt al gebruikt in 37% van de grote bedrijven. Daarvan maakt 61% gebruik van Microsoft, 35% van Amazon Web Services en 16% van Google. Vaak maken bedrijven gebruik van verschillende aanbieders.

5. Innovatie/nieuwe technologie

We polsten ook in welke mate nieuwe technologieën in het bedrijfsleven worden gebruikt.

- Internet of Things (IoT): 20% van de grote bedrijven maakt gebruik van communicatie tussen machines met gebruik van een SIM-kaart, 16% zonder gebruik van een SIM-kaart. Deze cijfers kunnen niet worden opgeteld, een bedrijf kan immers beide gebruiken. KMO’s zijn mee met de trend, hun scores liggen niet noemenswaardig lager.

- Blockchain doet zijn intrede: al meer dan 10% van de bedrijven heeft een project en 12% heeft plannen om de volgende twee jaar van start te gaan.

- Al bijna 20% maakt gebruik van chatbots.

- Artificiële intelligentie (AI) werd al geïmplementeerd bij één op de vier en nog eens bijna 20% is van plan om er binnen de twee jaar mee te starten. Als de verwachtingen werkelijkheid worden, dan zal meer dan 40% van de bedrijven AI gebruiken tegen 2021.

6. Telecom

- 62% van de grotere bedrijven verkiest één provider voor zijn vaste en mobiele diensten. Bij KMO’s loopt dat cijfer op tot 76%.

- In het segment van de grotere bedrijven maakt 62% gebruik van Proximus voor vaste telefonie. Voor mobiele communicatie loopt dat op tot 70%.

- Voor de bedrijfsnetwerken ligt het Proximus-percentage met 42% veel lager. Dat wordt verklaard door de internationale dimensie van de Belgische economie: internationale bedrijven gebruiken vaak een internationele provider voor het bedrijfsnetwerk.

Meer sectornieuws

Agenda