Nieuw wetboek voor vennootschappen en verenigingen treedt op 1 mei in voege

Het parlement heeft eind vorige maand het nieuwe wetboek voor vennootschappen en verenigingen goedgekeurd. Dat hertekent de regels die het leven van een vennootschap beheren, diepgaand. Het maakt het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht een stuk flexibeler en aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders. Voorts schept de drastische vermindering van vennootschapsvormen duidelijkheid en vereenvoudigt een en ander de keuze van de ondernemer om te ondernemen met een gepaste structuur. De huidige vijftien vennootschapsvormen worden afgeslankt tot vier basisvennootschapsvormen: de maatschap, de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap en de coöperatieve vennootschap. Zowel de verenigingen als de vennootschappen vinden in eenzelfde wetboek onderdak.

Tevens worden een aantal regels versoepeld. Zo wordt onder meer het verplichte minimumkapitaal voor sommige vennootschappen afgeschaft en de bestuurdersaansprakelijkheid aangepast. De verhoogde flexibiliteit bij de overdracht van vennootschappen en de toekenning van de stemrechten zullen bovendien een belangrijke impact hebben. Het begrip kapitaal verdwijnt bij de besloten vennootschap en de coöperatieve vennootschap. Het vereiste minimumkapitaal van 18.550 euro moesten in de B.V.B.A. en de C.V. is niet langer van toepassing.

De afschaffing van het minimumkapitaal (in de besloten vennootschap en de coöperatieve vennootschap) zorgt ervoor dat ondernemers niet meer verplicht zijn om een minimaal bedrag te storten, maar de bescherming van hun schuldeiser wordt hierdoor niet beknot. Er zal immers nog een voldoende vermogen moeten worden ingebracht, dat bovendien deels uit nijverheid zal bestaan. Dat laatste biedt aan minder kapitaalkrachtige ondernemers de mogelijkheid om in het ondernemersleven te participeren, aldus UNIZO. De besloten vennootschap (BV) kan voorts een open karakter krijgen, waardoor aandelenoverdrachten soepeler worden.

Ook de aanpassing van de bestuurdersaansprakelijkheid verschaft bedrijfsleiders een grotere rechtszekerheid in geval van fouten vermits de maximale aansprakelijkheid wordt geplafonneerd.

Het nieuwe wetboek treedt op 1 mei 2019 in voege voor nieuwe vennootschappen en op 1 januari 2020 voor bestaande. Op die laatste datum worden de dwingende bepalingen van kracht.