IRIS Group steeds nadrukkelijker actief in IMS en hybrid IT

Strategische partnerships ondersteunen migratie naar de cloud

Het datacenter is niet langer het centrum van de data. Data bevinden zich vandaag overal. Om snel en flexibel te kunnen handelen en de data optimaal aan te wenden bij de uitbouw van de business, is nood aan een verregaande automatisering van de informatiestromen en bijhorende management tools. Een en ander heeft tot gevolg dat IRIS Professional Solutions, onderdeel van IRIS Group N.V. (Louvain-La-Neuve) dat op zijn beurt deel uitmaakt van Canon Group, steeds meer focust op vier belangrijke hybrid IT-gebieden en vijf kerndomeinen op het vlak van information management. Het oorspronkelijke actieterrein van datacaptatie, optische karakterherkenning (OCR) en intelligente documentherkenning (IDR) deint derhalve steeds verder uit richting enterprise content management (ECM) en geoptimaliseerde IT-infrastructuren (ICT).

“Drie jaar terug tekende zich bij Belgische bedrijven duidelijk het besef af dat de digitale transformatie tot actie noopte. De helft onder hen bleek evenwel geen enkel strategisch plan terzake te hebben. Vreemd in tijden waar robotic process automation (RPA), artificial intelligence (AI) en IoT, dat nog maar in zijn kinderschoenen staat, zich steeds nadrukkelijker op de voorgrond hijsen,” aldus Hubert Bro, ceo van IRIS Group. Bovenop doemt het spook van de beveiligingsdreigingen. Maar ook hier spoort België duidelijk niet. “In Nederland werden voor één week in februari 21.000 datalekken gerapporteerd, in dezelfde week maakte men in België gewag van … 450 inbreuken,” zo nog Bro.

Topprioriteit van bedrijven vandaag de dag is hun business- en IT-processen op elkaar afgestemd te krijgen. De cloud eist binnen die toenadering een vooraanstaande rol op.

Information management solutions (IMS)

Binnen IRIS Group focust IRIS Professional Services op vijf kerndomeinen, met name smart capture, content management, case management, collaboration en artificial intelligence. Voor die domeinen sloot het strategische partnerships met partijen als IBM en rekent het op eigen techologieën al IRISXtract en IRISNext.  

“Om de business operations te optimaliseren moeten we ze van intelligentie voorzien,” beklemtoont Rick Gruiters, director Information Management Solutions bij IRIS Professional Solutions. “Dat kan met behulp van automatisering,” zo klinkt het. “Zodoende kunnen we de medewerkers verlossen van taken met geringe toegevoegde waarde, hen ondersteunen bij het leveren van werk met hoge toegevoegde waarde en bovenal groei en nieuwe business-modellen voor de organisatie genereren”.

Precies die automatisering moet de medewerkers in het bezit van intelligente informatie stellen waarmee ze kunnen focussen op interactie met de klant (lees: activiteiten met hoge toegevoegde waarde, nvdr.). “Intelligente automatisering, in tegenstelling tot traditionele automatisering, helpt de medewerkers beslissingen te treffen of maakt ze zelfs voor hen. Zo kunnen vandaag 90% van de data automatisch worden gecapteerd en kan de tijd voor het genereren van rapporten met een zelfde percentage worden teruggedrongen”, weet Gruiters.

IRIS Group heeft die evolutie sinds eind de jaren ’80 op de voet gevolgd. Het wisselde zijn rol van digital clerk (met focus op datacaptatie) tussentijds in voor die van digital advisor (die de juiste informatie in de juiste context omzette) om zich vandaag als digital business agent te ondersteunen die het werk prioriteert ten gunste van de juiste mensen en dito systemen.

Deugdelijke information management-systemen draaien vandaag de dag derhalve rond digitale business-automatisering, intelligente datacaptatie, robotic process automation en business consultancy.

Hybrid technology solutions

“De cloud is de technologie bij uitstek om digitale transformatie met succes af te ronden,” meent Bart Donné, coo Hybrid Technology Solutions.

Zijn functie-omschrijving geeft aan dat IRIS Professional Solutions resoluut inzet op een combinatie van hybrid cloud (die zich tussen private clouds en public clouds à la Azure en Amazon positioneert) en multi-cloud. Vermits alles rond integratie en openheid draait, sloot IRIS Professional Solutions terzake strategische partnerships met Lenovo, Huawei, PureStorage, VMware en andermaal IBM. Samen met hen zet IRIS Professional Solutions in op infrastructuur, multi-cloud, datacenter-diensten en managed services.

“Initieel was de insteek voor cloud-migratie van tactische aard. Eerst ging het om kostenoptimalisatie (1.0: efficiënte infrastructuur), daarna om snelheid (2.0: moderne applicaties), maar inmiddels is het een zaak van digitale transformatie (3.0: re-imagined process: applicatie-modernisering, multi-cloud, self-healing, blockchain, cognitief). Maar vandaag is al duidelijk merkbaar dat strategische overwegingen aan de basis van die beweging liggen”, zo nog Donné.

In België blijkt nog zowat 80% van de workloads niet naar de cloud te zijn gebracht. Een typische Belgische onderneming draait 50 cloud-applicaties in drie of meer cloud-omgevingen, hanteert 12 databronnen per analyseproject, besteedt 90% van zijn IT-budget aan het onderhouden van zijn bestaande infrastructuur en verzorgt amper 20% van zijn business in de cloud. Bovenop kregen ruim één op drie Belgische ondernemingen (34%) onlangs met een beveiligingsinbreuk te maken.

Obstakels om naar de cloud te migreren hebben weliswaar te maken met het al dan niet geschikt zijn van de cloud als oplossing, dataverlies en private risico’s, wettelijke voorschriften en regelgeving, cloud governance en de return on-investement.

“Maar de voornaamste belemmering voor die migratie blijft voor Belgische ondernemingen een gebrek aan skills”, getuigt Donné.

Meer sectornieuws

Agenda