KBC ondertekent Tobacco-Free Finance Pledge

KBC heeft de Tobacco-Free Finance Pledge ondertekend van de internationale organisatie Tobacco Free Portfolios, die sinds 2018 financiële instellingen oproept om te desinvesteren uit de tabaksindustie. De Belgische bankverzekeraar bevestigt daarmee zijn beleid terzake.

De Tobacco-Free Finance Pledge kwam tot stand in samenwerking met de Verenigde Naties (meer bepaald de UN-supported Principles for Responsible Investment en de UN Environment Programme Finance Initiative) en vier stichtende instellingen.

Begin december 2018 was KBC overigens de eerste Belgische financiële instelling om de nieuwe richtlijnen voor verantwoord bankieren te onderschrijven van de UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), het milieuprogramma van de Verenigde Naties.

In overeenstemming met deze engagementen verruimt KBC zijn huidige uitsluitingsbeleid van de tabaksindustrie voor kredieten, verzekeringen en duurzame beleggingen naar de conventionele beleggingsfondsen van KBC Asset Management en de eigen beleggingsportefeuille van KBC. De uitsluiting geldt voor de productie, groothandel en trading van tabaksproducten.

Meer info: http://www.kbc.be.