VBO dient bij Grondwettelijk Hof verzoekschrift in tot vernietiging GDPR

De Belgische wet tot uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) voorziet in heel zware administratieve sancties bij niet-naleving van de bepalingen van de GDPR. Die sancties zijn enkel van toepassing op de privé-sector. De publieke sector is vrijgesteld, ondanks het ongunstig advies van zowel de Raad van State als de Privacy-commissie. Dit is immers discriminatie en schendt het beginsel van gelijke behandeling van de privé- en de publieke sector. Het Verbond van Belgische Ondernemingen diende een verzoekschrift tot vernietiging in bij het Grondwettelijk Hof.

Word betalende abonnee

De volledige inhoud van dit artikel is enkel toegankelijk voor 'Web-only'-, 'Web + Print'- en 'Activity'-abonnees.

  • Lees alle artikels en thema-inhoud
  • Toegang tot alle 'Netwerk' functionaliteiten
  • Toegang tot de dVO-Bedrijvengids

Registreer nu

Reeds abonnee?


Meer sectornieuws

Agenda