Notarissen en accountants lanceren elektronisch effectenregister

De Belgische notarissen, accountants en belastingconsulenten lanceren een betrouwbaar elektronisch effectenregister. Het register moet een betrouwbaar antwoord bieden op de vragen wie aandeelhouder is van een onderneming en welke participatie hij precies bezit. Dat blijkt geen overbodige luxe, zeker nu bedrijven steeds meer gegevens over hun aandeelhouders aan de overheid moeten meedelen. Bovendien vermindert het effectenregister de administratieve rompslomp voor de bestuurders van bedrijven en op termijn ook voor kredietverstrekkers en andere dienstverleners.

Een aandelenregister is een belangrijk fundament voor elke vennootschap. Het vermeldt wie aandeelhouder is, hoeveel aandelen hij bezit, hoe en sinds wanneer hij de effecten heeft verkregen, … Die gegevens zijn essentieel voor de goede werking van elke onderneming. De huidige aandelenregisters zijn vaak logge boeken en de gegevens die er in zijn opgenomen kunnen worden gemanipuleerd. Het kan leiden tot aanslepende discussies en zelfs tot gerechtelijke procedures. Met het elektronische aandelenregister worden deze problemen verholpen.

De nieuwe tool is een handig instrument, zeker nu er een nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is goedgekeurd en op 1 mei in werking zal treden. En juiste registratie van de rechten die aan de effecten zijn gekoppeld, wordt daarom nog belangrijker.

In het kader van de UBO-verplichtingen, die door Europa worden opgelegd om witwassen tegen te gaan moeten bedrijven tegen 30 september aan de FOD Financiën melden welke aandeelhouders meer dan 25 procent van de aandelen in handen hebben. De ondernemer kan er voor opteren om deze informatie automatisch via het elektronisch effectenregister aan de FOD Financiën door te spelen. Dit betekent een aanzienlijke vereenvoudiging voor bestuurders van bedrijven. Zij zijn immers aansprakelijk voor de goede naleving van de UBO-verplichtingen. Op termijn krijgt de ondernemer via het register toegang tot alle notariële akten die de notaris over zijn bedrijf bewaart, zoals de oprichtingsakte en statutenwijziging.