Wie zoekt, die vindt

In een gespannen arbeidsmarkt is de klassieke manier om mensen te werven op basis van diploma’s of concrete werkervaring voorbijgestreefd. Wie hiermee op zoek gaat naar kandidaten voor zijn openstaande banen, loopt het risico om van een kale reis thuis te komen. Beroepen en functies evolueren razendsnel. De waarde van een diploma wordt meer relatief naarmate de bezitter langer van de schoolbanken weg is. Competentiegericht werven, biedt meer mogelijkheden om een brug te slaan tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Bedrijven zijn de laatste jaren anders gaan werven en hechten steeds meer belang aan verschillende competenties bij hun potentiële nieuwe medewerkers. Werkgevers maken naast een lijstje van de absolute noden voor een vacature, steeds meer gebruik van competentieprofielen om hun nieuwe medewerkers te vinden.

Motivatie

Bij de instroom van nieuwe medewerkers geeft zowat 7 op de 10 werkgevers aan dat ze minder belang hechten aan het diploma van de sollicitant. Ze zijn vooral op zoek naar motivatie en juiste attitudes bij hun potentiële nieuwe medewerkers. Daarom zoeken bedrijven vooral mensen die open staan voor een nieuwe werkomgeving en bereid zijn om zich volledig op hun job te concentreren, De ervaring leert immers dat medewerkers die zich goed en vlot integreren in hun nieuwe werkomgeving, en met plezier elke dag komen werken, een belangrijke meerwaarde bieden voor het bedrijf.

Moeilijk

Het is voor bedrijven echter niet altijd gemakkelijk om bij de kandidaten al die competenties te herkennen en in te schatten. Dat geven ze ook ruiterlijk toe. Met verschillende technieken bij de werving en selectie proberen ze daar toch een inzicht in te krijgen. De combinatie van werken en leren in het bedrijf, bieden zowel voor de nieuwe medewerkers als voor de werkgever mooie kansen. Tijdens die leerperiode kan de werkzoekende kennis maken met de bedrijfscultuur en het is een ideale gelegenheid voor de werkgever om de vaardigheden en mogelijkheden van zijn nieuwe medewerker in te schatten.

Mogelijkheden

VDAB is al langer pleitbezorger om ook mensen die niet over de juiste diploma’s beschikken een kans te bieden in het bedrijf. In een krappe arbeidsmarkt die we vandaag kennen, krijgen bedrijven de mogelijkheid om een bredere doelgroep aan te spreken voor hun aanbod.. Competentiegericht werven brengt op die manier soelaas en creëert kansen om een succesvolle en soms onverwachte match tussen vraag en aanbod te realiseren. Daarom spoort VDAB sollicitanten ook aan om al hun competenties duidelijk in de verf te zetten. Ook de competenties die niet meteen met werk of de concrete job te maken hebben, kunnen werkgevers helpen om een duidelijker inzicht te krijgen in de mogelijkheden van hun sollicitanten.

Meerwaarde

Voor je klanten vind je het ongetwijfeld vanzelfsprekend dat ze een goed gevoel krijgen bij je onderneming en je dienstverlening. Je wil zeker aandacht voor hun  noden en wensen, mogelijkheden om hun verhaal te doen en niet het gevoel krijgen dat ze een nummer bent. Voor je eigen werknemers is dat eigenlijk hetzelfde. Geef ze de ruimte om zich te ontwikkelen, laat ze initiatief nemen en dingen zelf regelen om hun job zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Zorg er voor dat je als verantwoordelijke ook bereikbaar bent en aarzel niet om af en toe ook eens iemand een schouderklopje te geven. Maar deins er ook niet voor terug om je werknemers, individueel of in groep, duidelijke uitdagingen te bieden in hun job. De manier waarop je met je werknemers omgaat en de mogelijkheden die ze in je bedrijf krijgen, zorgen ervoor dat het werk geen dagelijkse sleur wordt, maar een fijne ervaring. Werknemers die in hun job uitgedaagd worden om al hun vaardigheden aan te spreken en dat in een goede sfeer kunnen doen, blijven langer gemotiveerd en zullen er ongetwijfeld ook minder snel over denken om ergens anders te gaan zoeken.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met VDAB)

Meer info: http://www.vdab.be.