Resultaten boeken door om te denken

9 essentiële tips om innovatie te boosten

In de dynamische markt van vandaag stijgt de competitie drastisch en niet alleen tussen traditionele concurrenten. In naburige sectoren steken nieuwe digitale spelers de kop op, wat de druk op bedrijven om te innoveren alleen maar opvoert. Bovenop die externe druk, ervaren leidinggevenden ook intern, van hun bestuur en aandeelhouders uit, de druk om te innoveren. Een belangrijk element in de concurrentiestrijd is dus de innovatiefactor.

Het goede nieuws is dat veel bedrijven al vooruitgang boeken in de innovatie-race. 74% van de leidinggevenden (geïnterviewd in het kader van een CGI proprietary study in research-partnerschap met IDC) investeren op dit moment al in innovatie-instellingen zoals digitale labs en creëren werkomgevingen met een sterkere focus op innovatie. Interessant is wel de kloof tussen innovatieleiders en -volgers. Uit eigen onderzoek (bron: CGI Client Global Insights survey, 2018; geldt voor alle data hieronder) blijkt dat volgers hun innovatiecapaciteiten met wel 55% moeten doen stijgen om leiders te kunnen bijbenen.

Om een leider in innovatie te worden, moet innovatie echter ook geconcretiseerd worden. Men moet inzetten op flexibiliteit om innovaties snel en op bedrijfsschaal te kunnen implementeren. Uit onze data blijkt dat volgers hun flexibiliteit met maar liefst 76% moeten verhogen om leiders te evenaren.

Innovatiecapaciteiten koppelen met flexibiliteit

Om die reden is het een grote uitdaging om op de competitieve markt sterke innovatiecapaciteiten uit te bouwen en tegelijkertijd het niveau van flexibiliteit te bereiken om concepten en ideeën uit het lab te krijgen en in de business. Veel bedrijven hebben sterke innovatiecapaciteiten terwijl flexibiliteit ontbreekt of omgekeerd. Hoe kunnen zij de uitdaging aangaan om beide op punt te krijgen?

Een paar essentiële tips:

  • Begin op de werkvloer. Het is belangrijk manieren te vinden om werknemers de tijd te geven om meer over innovatie na te denken. Hoe kan je innovatie ontstaan vanop de werkvloer? Hoe kan je ideeën genereren bij de mensen die het dichtst bij de klant staan?
  • Men moet ook nadenken over de focus van innovatie-initiatieven. Veel bedrijven zijn innovatief, maar hun innovatie heeft weinig impact op hun dagdagelijkse business. Inzichten in wat klanten willen en nodig hebben, kunnen de innovatiefocus sturen.
  •  Ontwikkel de juiste mindset. Bekijk hoeveel tijd werknemers spenderen aan het leren van nieuwe dingen en het creëren van nieuwe ideeën. Investeer in het opbouwen van een leercultuur die werknemers helpt een kritische en nieuwsgierige houding aan te nemen.
  • Bouw aan een werkomgeving waar samenwerken centraal staat. 57% van de leidinggevenden verklaart goed op weg te zijn in het creëren van een collaboratieve werkomgeving. Ze implementeren processen en tools die het voor werknemers mogelijk maken om samen te werken met mensen van over heel de organisatie (dus ook buiten hun eigen departement) en dat stimuleert op zijn beurt innovatie.
  • Goed beheer is essentieel voor een doeltreffende besluitvorming, wat ervoor zorgt dat innovatieve ideeën snel uitgedacht kunnen worden en dat de juiste innovaties de fondsen en middelen krijgen die ze nodig hebben om verder ontwikkeld te worden.
  • Verruim je netwerk. 34% van de leidinggevenden ziet partneren als een manier om toegang te krijgen tot nieuwe technologieën die hen zullen helpen innoveren. 24% werkt eerder met partners om innovatiecapaciteiten uit te bouwen.
  • Kijk naar the bigger picture en denk alomvattend als het over de rol van partners en klanten als drijfveer van innovatie gaat. 64% van de leidinggevenden onderzoekt innovatie d.m.v. open source software of crowdsourcing en streeft naar een gezamenlijke onderneming. 59% werkt samen met partners om research en ontwikkeling te ondersteunen. Bedrijven vertrouwen vandaag ook meer op input van klanten in de fases van design en proof of concept.
  • Vereenvoudiging is cruciaal in het nastreven van innovatie en niet alleen toepasbaar in het vormgeven van minimum viable products (MVP’s), maar ook in het opbouwen van een minimum viable organization. We moeten met andere woorden realistisch blijven. Innovatie draait niet alleen rond producten en diensten, maar ook om het creëren van een lean organisatie die flexibel kan functioneren om zo efficiënt MVP’s uit het lab en in de business te krijgen.
  • Emerging technologies spelen een steeds belangrijkere rol als drijfveer van innovatie. Om een basis te kunnen voorzien voor innovatie over verschillende gebieden binnen de business, is het dus essentieel om op die technologieën in te spelen.

Als bedrijven die 9 aanbevelingen volgen, kunnen ze hun capaciteiten verder uitbouwen en meer flexibiliteit bereiken om zo echte innovatieleiders te worden. Ze kunnen ook de verandering die nodig is om de concurrentie voor te blijven zelf sturen, maar hoe dat concreet in zijn werk gaat, is nog een geheel ander onderwerp op zich.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met CGI Belgium N.V. (Diegem))

Meer info: 02/708.61.00 of www.cgi.com.

Meer sectornieuws

Agenda