KBC Vindr: on-line matchmaker voor ondernemers

Driekwart van de ondernemers heeft nood aan een klankbord en is vragende partij voor een ondernemersplatform. Zo blijkt uit marktonderzoek voor rekening van KBC. Momenteel bestaan er heel wat initiatieven om te netwerken maar ontbreekt het aan een platform waarop dit op een efficiënte, gerichte manier kan gebeuren. KBC ontwikkelde daarom KBC Vindr, een on-line matchmaker voor ondernemers. Het is een platform waarop ondernemers en zelfstandigen zich kunnen registreren en hun matches vinden met collega’s aan de hand van een algoritme. Dat algoritme houdt rekening met de sector waarin de onderneming actief is, gelijkgestemdheid tussen ondernemingen, ervaring en persoonlijke interesse van de ondernemer.

KBC Vindr bestaat vandaag enkel in het Nederlands waar is wel toegankelijk voor zowel klanten als niet-klanten uit het hele land. Registreren op KBC Vindr kan sinds begin maart.

KBC is met dit platform niet aan zijn proefstuk toe, maar ontwikkelde eerder al verschillende “ontmoetingsplatforms” met elk hun eigen bestaansreden en doelgroep, met name Start it @KBC voor start-ups, KBC Match’it voor bedrijfsovernames en KBC Trade Club voor ondernemingen die internationaal werken. KBC maakt overigens ook actief deel uit van FarmCafé voor land- en tuinbouwers.