Savin'side van Manutan maakt verborgen kosten zichtbaar

Bedrijven verliezen kostbare euro's bij de zogenaamde C-Class aankopen, zeg maar de indirecte, ongeplande aankopen waaraan een pak verborgen kosten zijn verbonden. Om dit probleem aan te pakken ontwikkelde Manutan de analyse-tool Savin'side. Die maakt de verborgen kosten zichtbaar en wijst op potentiële besparingen.

C-Class aankopen bedragen amper 5% van de totale aankoopwaarde, maar zijn toch goed voor 60% van alle bestellingen, 75% van alle leveranciers en 85% van alle producten. Daardoor lopen de bedrijfskosten hoog op.

Manutan meent dat voor veel bedrijven tot wel 40% kan worden bespaard op hun out-of-pocket producten en interne uren. Verborgen kosten, die niet direct zichtbaar zijn, schuilen bijvoorbeeld in het goedkeuringsproces, het aantal leveringen, het logistieke proces, het niet gebruik maken van centrale prijsafspraken of het werken met veel verschillende leveranciers. Er wordt onnodig tijd besteed aan het bestellen van producten die te duur, van onvoldoende kwaliteit of soms zelfs niet noodzakelijk zijn.

Savin'side stelt oplossingen op maat voor, die beantwoorden aan de concrete noden van het bedrijf. Bij de ene is digitalisering het ordewoord, bij de andere kan het terugdringen van het aantal transacties of het aantal leveranciers prioritair zijn.

Op basis van de via Savin'side gemaakte analyse kan Manutan bovendien een verbeterplan op maat voorstellen.

Meer info: 02/583.01.01 of http://www.manutan.be/savinside of eproc-support@manutan.be