Volkswagen rijdt volledig autonoom in Hamburg

De Volkswagen-groep voert met autonome voertuigen tests uit in het publieke stadsverkeer van Hamburg. Het gaat om Volkswagen's eerste tests onder reële omstandigheden met autonoom rijden tot niveau 4 in een Duitse grootstad.

Een vloot van vijf e-Golfs vol laser-scanners, camera's, ultrasoon sensoren en radars rijdt op een drie kilometer lang stuk van het testparcours voor autonoom en geconnecteerd rijden (TAVF) in de Hanzestad. De data van deze ritten, die de onderzoeksafdeling van de groep continu bestudeert met naleving van alle privacy-regels, zullen worden gebruikt bij de talrijke onderzoeksprojecten van de groep naar autonoom rijden, naar tests met klantgerichte dienstenpakketten en naar de optimalisering van individueel vervoer.

In de stad Hamburg werd inmiddels een negen kilometer lang testparcours aangelegd voor autonoom en geconnecteerd rijden, dat tegen 2020 volledig klaar zal zijn. Daartoe rust Hamburg opeenvolgende verkeerslichten toe voor communicatie van infrastructuur naar voertuig (I2V) en van voertuig naar infrastructuur (V2I).

Op die manier zetten Volkswagen en de Hanzestad een duidelijke stap naar een verdere optimalisering van de verkeersdoorstroming met behulp van digitalisering en naar een omvangrijke toepassing van autonoom rijden in de stad.

Meer info: http://www.volkswagen.com.