Wegen D'Ieteren en Axel Miller scheiden

De raad van bestuur van D'Ieteren N.V. (Brussel) en Axel Miller hebben besloten om hun samenwerking te beëindigen. Miller legt bijgevolg zijn functies neer van ceo-gedelegeerd bestuurder van D'Ieteren en andere functies binnen de groep en zijn dochterondernemingen.

Axel Miller trad in mei 2010 als onafhankelijk bestuurder toe tot de raad van bestuur van D'Ieteren. In mei 2013 werd hij tot ceo en gedelegeerd bestuurder benoemd. Achter de samenwerking wordt een punt gezet omdat de raad van bestuur en Axel Miller "tot de vaststelling zijn gekomen dat hun visies op de toekomstige ontwikkelingen van de groep en de leiderschapsstijl niet langer samen vallen".

In de nabije toekomst wordt het dagelijks bestuur van de groep verder uitgeoefend door de andere leden van het directiecomité, met name Arnaud Laviolette en Francis Deprez. Dit in afwachting van de benoeming van een nieuwe ceo.