Belgen werkten 12,6 miljoen dagen extra in 2018

In 2018 was 62,51% van de arbeidscontracten in ons land een voltijds contract. Dat is een stijging met 3% ten opzichte van vijf jaar terug. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstenbedrijf Acerta.

Maar niet alleen het aandeel voltijdse contracten is gegroeid, de groei geldt voor alle contracten van 80% en meer. Resultaat: 75% van de Belgische werknemers heeft een contract van minstens 80%. Concreet betekent dit dat de Belg gemiddeld 3 dagen meer werkte in 2018 in vergelijking met 2014.

Gezien onze actieve arbeidsmarkt bestaat uit 4,2 miljoen werknemers, gaat het om 12,6 miljoen extra gewerkte arbeidsdagen in vergelijking met 2014. Verder valt op dat zes op de tien 60-plussers die nog actief op de arbeidsmarkt zijn, nog steeds voltijds in dienst zijn.