Voordelen van een lerende werkvloer

In een arbeidsmarkt waar digitalisering en automatisering hoogtij vieren, kunnen bedrijven die een lerende werkvloer hebben een aantal duidelijke voordelen halen met medewerkers die bereid zijn tot levenslang leren:

Voordelen van een lerende werkvloer

In een arbeidsmarkt waar digitalisering en automatisering hoogtij vieren, kunnen bedrijven die een lerende werkvloer hebben een aantal duidelijke voordelen halen met medewerkers die bereid zijn tot levenslang leren:

1. een sterke bedrijfscultuur

Zien leren, doet leren. In bedrijven waar werknemers aangezet worden tot bijscholing en waar ze kansen krijgen om zich te ontwikkelen, ontstaat door alle geledingen heen dikwijls een grotere bereidheid tot leren. Medewerkers zetten elkaar aan om op een of andere manier nieuwe zaken te leren of hun vaardigheden aan te scherpen. Door medewerkers op verschillende vlakken aan te moedigen om opleiding te volgen, vergroot ook hun bereidheid om onderling kennis uit te wisselen.

2. een sterker imago

Al van bij de sollicitaties hechten potentiële medewerkers steeds meer aandacht aan de mogelijkheden die bedrijven hen bieden voor zelfontwikkeling en opleidingsmogelijkheden. Mensen de kansen bieden om bij te scholen of zelf op zoek te gaan naar nieuwe vaardigheden die een meerwaarde betekenen voor hun job, zet die medewerkers ook aan om mee te denken met de ontwikkelingen in het bedrijf. Ze staan meer open voor innovaties en zullen met de opgedane kennis graag meewerken om die vernieuwingen in het bedrijf vorm te geven. Ongetwijfeld praten ze ook in hun eigen netwerk over de mogelijkheden en de uitdagende omgeving waarin ze werken. En dat draagt op zich dan weer bij tot een positief imago van je bedrijf.

3. grotere efficiëntie

Op een werkvloer waar mensen op zoek zijn naar uitdagingen en waar kennis gemakkelijk wordt gedeeld, gaan medewerkers ook vaker zelf op zoek naar oplossingen voor problemen die zich stellen. Teams met gelijklopende interesses beperken zich niet tot het aankaarten van problemen, ze leggen hun kennis en vaardigheden samen om tot oplossingen te komen voor mankementen of veranderingen in de productie. En dat verhoogt de efficiëntie voor je bedrijf. Je hoeft niet voor alles op zoek naar externe know-how om oplossingen te vinden voor de evoluties in je bedrijf en werknemers die zelf een duidelijke bijdrage leverden aan oplossingen voor je bedrijf, zijn ook een stuk gelukkiger in hun job. Ook dat komt hun uiteindelijke prestatie ten goede.