In tien jaar tijd ruim 10.000 arbeidsongevallen minder

In tien jaar tijd is het aantal arbeidsongevallen gedaald met 58,1%. Opvallend genoeg is er wel een stijging van maar liefst 272,8% wat het aantal arbeidsongevallen betreft bij jongeren tussen 21 en 30 jaar. Leeftijd speelt dus een rol, maar geslacht niet. Evenveel mannen als vrouwen hebben arbeidsongevallen. Vrouwen hebben wel meer ongevallen op weg van of naar hun werk, terwijl de ongevallen bij mannen vooral op het werk plaatsvinden. Dat blijkt uit cijfers van sociaal secretariaat Group S bij 25.000 bedrijven.

In tien jaar tijd daalde het aantal arbeidsongevallen van 17.727 naar 7.428. De maatregelen die de overheid heeft genomen en vooral de herziening van de code voor welzijn op het werk hebben voor een positieve trend gezorgd. Dankzij de maatregelen die wettelijk zijn vereist, investeren werkgevers meer in preventie. Ook de repressie is toegenomen. Er worden meer controles uitgevoerd en bedrijven lopen het risico dat er zware straffen worden opgelegd als ze hun werknemers blootstellen aan gevaren op de werkplek. Verder heeft de komst van preventie-adviseurs ook bijgedragen tot een daling van het aantal arbeidsongevallen.

Het grootste aantal ongevallen deed zich voor bij bedrijven die actief zijn in de bouwsector (1.720) en in de bouw van bruggen en verkeerswegen (481). Het gaat hierbij vaak om een val van een object of een persoon. Ongevallen in de staalindustrie komen er door machinegerelateerde snijwonden. Er werden ook 53 arbeidsongevallen gemeld in rusthuizen. Mensen die in de zorgsector werken moeten immers vaak ouderen dragen, met zware gevolgen voor hun rug. In de administratieve sector registreerde Group S slechts zes arbeidsongevallen.

Ondanks de globale daling, is er wel een opvallende stijging van het aantal arbeidsongevallen bij jongeren tussen 21 en 30 jaar. Het verschil tussen de opleiding en de praktijk is één van de redenen voor deze toename. Een andere reden is het groeiende succes van nieuwe technologieën. Jongeren kijken vaker naar hun smartphone dan naar de omgeving waarin ze werken. Daardoor merken ze potentiële gevaren niet op. Een goede opleiding op de werkplek is dan ook cruciaal.

Meer sectornieuws

Agenda