“Paris-Saclay Autonomous Lab” ingehuldigd

In Parijs werd medio vorige maand het “Paris-Saclay Autonomous Lab” ingehuldigd. Dat is een initiatief van Groupe Renault, de Groep Transdev, IRT SystemX, het Instituut VEDECOM en de Universiteit van Paris-Saclay. Het heeft als doel om nieuwe mobiliteits-services uit te werken voor autonome (lees: zelfrijdende, nvdr.) voertuigen in eigen beddingen, op openbare wegen en op de campus als aanvulling voor de bestaande transportoplossingen op het plateau van Saclay.

Zo wil men een compleet systeem voor autonoom transport implementeren en testen - inclusief autonome voertuigen, een supervisiesysteem, een geconnecteerde infrastructuur en apps voor klanten - om de implementatievoorwaarden voor een grootschaligere autonome mobiliteits-service te definiëren.

Het experiment zal geleidelijk worden open gesteld voor een panel van gebruikers met autonome en elektrische voertuigen, waaronder drie prototypes van Renault ZOE Cab en een i-Cristal shuttle van Transdev-Lohr.