Fost Plus en Dour Festival zetten pilootproject op

Fost Plus en het beroemde Dour Festival werken samen in een innovatief pilootproject om het sorteren van drankverpakkingen te vereenvoudigen. Het doel is duidelijk: beter sorteren om meer te recycleren. Elk jaar produceren de festivalgangers een berg afval, waarvan een groot deel kan worden gerecycleerd, mits het goed wordt gesorteerd.

Het proefproject houdt in dat er een sorteerband aanwezig zal zijn op de festivalweide, zichtbaar voor de festivalgangers. Hierdoor wordt het project zowel educatief als participatief. De samenwerking sluit volledig aan bij de missie van Fost Plus om de circulaire economie zo veel mogelijk te bevorderen evenals bij zijn doelstelling om binnen de vijf jaar het aantal ton verpakkingsmateriaal dat buitenshuis wordt ingezameld, te verdubbelen.

Om een betere sortering te waarborgen heeft Fost Plus voor Dour Festival een vereenvoudigde sorteerboodschap ontwikkeld die makkelijker te begrijpen zal zijn voor festivalgangers, en dan vooral ook door wie afkomstig is uit het buitenland en de strenge regels voor de PMD-stroom in België niet kent.

Concreet betekent dit dat er overal op de weide sorteerbakken zullen worden geplaatst, met als bijzonderheid dat ze geschikt zullen zijn voor blikjes en plastic flessen, maar ook voor plastic bekers, die massaal aanwezig zijn. Doelstelling: minder verspilling en meer recyclage. Recyclage van bekers is vandaag mogelijk zolang ze allemaal van hetzelfde plastic zijn gemaakt. Daarom vroeg het festival aan zijn partners om slechts één soort beker van hetzelfde materiaal te leveren.

Kers op de taart is een sorteerlijn die op het festivalterrein zal worden opgezet om te verzekeren dat het door de festivalgangers gesorteerde afval inderdaad een tweede leven kan krijgen. In de praktijk zullen zakken met recycleerbaar afval worden geopend en zal duidelijk foutief materiaal worden verwijderd. Deze sorteerlijn, die zich op de weide zelf bevindt, zal zichtbaar zijn voor het grote publiek om zo een educatieve en sensibiliserende rol te spelen. De gemengde stroom van flessen, blikjes en bekers wordt dan naar een gespecialiseerd sorteercentrum van Vanheede gestuurd, waar het op basis van de samenstelling zal worden gesorteerd.