Zestig adviseurs GrensInfoPunt Vlaanderen-Nederland krijgen erkenning

In Antwerpen ontvingen de eerste zestig adviseurs uit het grensgebied een erkenning als Adviseur GrensInfoPunt (GIP) Vlaanderen-Nederland. Ze bezitten de nodige kennis om burgers en bedrijven, die over de Vlaams-Nederlandse grens willen werken of ondernemen, te informeren. De dienstverlening van de GrensInfoPunten kwam tot stand in een driejarig Interreg-project. Vanaf 1 juni 2019 wordt het in de grensstreek duurzaam verder gezet.

Voormalige, huidige of toekomstige grensarbeiders en werkgevers kunnen in de GrensInfoPunten terecht voor gratis basisinformatie over wonen en werken aan de andere kant van de grens. Werken over de grens betekent voor velen een ideale job in eigen streek met weinig fileleed. De keuze voor zo’n werksituatie moet echter goed geïnformeerd gebeuren, want de wetgeving van verschillende landen loopt soms gelijk op maar kan ook enorm verschillen.

De GIP-adviseurs volgden een aanvullende opleiding rond de thema’s sociale zekerheid, belastingen, arbeidsrecht, diploma-erkenning en arbeidsbemiddeling, telkens specifiek in een grensoverschrijdende context België-Nederland.

Het GIP-netwerk kwam tot stand binnen het project Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland, met steun van Interreg Vlaanderen-Nederland. De helft van de investering van circa 2,5 miljoen euro werd gedragen door de GIP-organisaties, netwerkpartners en co-financiers. Europa paste via het Interreg-programma de andere helft bij met EFRO-middelen.