Europese steun Grensinfopunten valt weg, VDAB en UWV springen bij

Mensen die naar werk zoeken over de grens, worden geconfronteerd met heel wat vragen over onder meer de sociale zekerheid en de pensioenregeling. Om die drempels weg te werken, werden er Grensinfopunten, kortweg GIP’s, opgericht. Daar kunnen grensarbeiders en werkgevers terecht voor kostenloze basisinformatie over wonen en werken aan de andere kant van de grens. Sinds 1 juni wordt de Europese steun voor de GIP’s stopgezet. Maar zowel de VDAB als het Nederlandse Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zullen dit project verder ondersteunen.

In juni 2017 kwamen ongeveer 12.000 grensarbeiders van Nederland naar België. Ruim 32.000 Belgen maakten de omgekeerde beweging en zijn in Nederland aan de slag. Toch blijkt uit cijfers van de Europese Commissie van september 2017 dat grensstreken in Europa gemiddeld tussen 2 en 8% regionale economische activiteit mislopen door belemmeringen veroorzaakt door de grens. Naast het correct informeren, willen Nederland en Vlaanderen met de Grensinfopunten het gemakkelijker maken om over de grens te gaan werken.

Omdat de Europese steun voor de GIP’s op 1 juni werd stopgezet, zullen de VDAB en het Nederlands ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), samen met de sociale partners zoals het UWV, dit project verder zetten en financieel ondersteunen. De verschillende organisaties vinden interregionale samenwerking belangrijk en willen er daarom blijven in investeren. Midden mei ontvingen de eerste zestig adviseurs uit het grensgebied een erkenning als adviseur GrensInfoPunt Vlaanderen-Nederland. Met dit certificaat kunnen de adviseurs aantonen dat ze de nodige kennis bezitten om burgers en bedrijven te informeren die over de Vlaams-Nederlandse grens willen werken of ondernemen.