Grensverleggend werven

Het aantal vacatures dat werkgevers rechtstreeks bij VDAB melden kent sinds begin dit jaar zijn ups en downs. In januari zagen we voor het eerst sinds lange tijd een daling ten opzichte van het jaar voordien terwijl februari dan weer een stijging noteerde. In maart werd opnieuw een daling ten opzichte van het vorig jaar genoteerd, een daling die zich in april nog scherper stelde.

In de voorbije twaalf maanden werden 286.207 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is nog steeds 5,9% meer dan in de periode van twaalf maanden daarvoor. Het is wel opnieuw een afname ten opzichte van het twaalfmaandelijks totaal van vorige maand (289.338). De laatste evoluties lijken dan ook een omslag in de groei van het aantal ontvangen vacatures te impliceren. Het is afwachten of dit zich de komende maanden zal bevestigen.

Maar ondanks deze wisselende cijfers, toont de studie knelpuntberoepen van VDAB aan dat het voor een belangrijk aandeel van de vacatures nog steeds lastig blijft om geschikte mensen te vinden. Zo wordt de zoektocht naar technisch personeel ronduit problematisch. Ook binnen de gezondheids- en welzijnszorg zorgt de krapte voor moeilijkheden. Daarnaast zijn er (nieuwe) knelpuntberoepen die hun oorzaak eerder lijken te vinden in de grote kloof tussen de verwachtingen van werkgevers en kandidaten.

Focussen op competenties

VDAB-baas Fons Leroy breekt al jaren een lans voor meer competentiegericht werven, waarin mensen op basis van de vaardigheden die ze verspreid in hun professionele en privé-leven hebben opgedaan een kans krijgen om zich te bewijzen in een job. Mensen moeten immers niet noodzakelijk jarenlange ervaring in een job of een sector hebben om zich te ontpoppen tot gedreven en waardevolle werknemers. De voorbeelden waarin de uiteenlopende vaardigheden van nieuwelingen, gekoppeld aan een degelijke on-the-job training, tot een succesvolle invulling van vacatures hebben geleid, zijn ondertussen legio.

De koppeling van competentiegericht werven met efficiënte opleidingsmogelijkheden verruimt voor werkgevers de mogelijkheden om met het bestaande potentieel van de arbeidsmarkt meer te doen dan ze op het eerste gezicht misschien voor mogelijk hielden. Het kan bovendien ook een oplossing bieden om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, mooie kansen te bieden om zich te ontwikkelen en hun kans te grijpen. Een baan kan ontzettend veel betekenen voor iemand. Het zorgt niet alleen voor een vast inkomen, maar het geeft ook het gevoel dat je ertoe doet, dat je ergens bij hoort. Mooi toch als je dat als werkgever mee voor iemand kunt realiseren.

Over de grens kijken

Je kunt niet alleen je zoektocht uitbreiden door mensen met andere vaardigheden of ervaringen een kans te bieden. De centrale ligging van Vlaanderen biedt ook mogelijkheden om over de grens te gaan werven. In juni 2017 kwamen ongeveer 12.000 grensarbeiders van Nederland naar België. Ruim 32.000 Belgen maakten de omgekeerde beweging en zijn in Nederland aan de slag. Het feit dat de stap over de grens voor heel wat Vlamingen en Nederlanders een optie is als ze werk zoeken, biedt perspectieven voor bedrijven die op die manier hun vacatures willen vullen.

Om mogelijke drempels weg te werken, werden grensinfopunten (GIP’s) opgericht. Daar kunnen grensarbeiders en werkgevers terecht voor kosteloze basisinformatie over wonen en werken aan de andere kant van de grens. Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB, ziet een duidelijke meerwaarde in een structurele mogelijkheid om over de landsgrenzen heen te werven of te werken: “We hebben op korte tijd heel wat stappen vooruit gezet met de GIP’s. Nu moeten we evolueren van grensoverschrijdende naar grensverleggende samenwerking. We kunnen competitief omgaan met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Maar we moeten over de grenzen heen kijken om de vijver groter te maken en de kans op goede matches te vergroten.”

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met VDAB)

Meer info: http://www.vdab.be.