AXA IM wil bedrijven helpen "vergroenen" met transitie-obligaties

De markt voor groene obligaties heeft behoefte aan een nieuw type obligaties, transitie-obligaties, waarmee koolstofintensieve bedrijven de geleidelijke uitfasering van fossiele brandstoffen kunnen financieren. Green bonds (groene obligaties) worden vandaag de dag heel goed onthaald door obligatiebeleggers.

AXA IM is evenwel van mening dat deze activaklasse op een kruispunt is aanbeland, waarbij deze markt niet meer volledig kan voldoen aan de stijgende behoefte om de energietransitie te financieren.

Tegen deze achtergrond pleit het ESG-research team van AXA IM derhalve voor een nieuw soort obligatie die ondernemingen kan helpen die nog niet als "groen" worden beschouwd (en die het moeilijk zouden hebben de uitgifte te rechtvaardigen van kwalitatief hoogstaande groene obligaties die in aanmerking komen voor eender welke groene "taxonomie") om obligaties uit te geven die gekoppeld zijn aan de bedrijfstransitie op het vlak van energie en ecologie.

Met het oog daarop heeft AXA IM richtlijnen ontwikkeld ter ondersteuning van potentiële emittenten van transitie-obligaties. Deze richtlijnen bestrijken aspecten zoals het opmaken van verslagen, het beheer van de procedure of het uitwerken van een duurzaamheidsstrategie om zo een gestructureerd kader voor deze nieuwe markt te creëren.

De obligaties zouden bijvoorbeeld kunnen worden uitgegeven ter financiering van projecten zoals koolstofafvang en -opslag, WKK-centrales en de gastransportinfrastructuur.

Meer info: http://www.axa-im.be.