Interreg Vlaanderen-Nederland luidt startsein voor twee nieuwe projecten

Lerende Euregio Scheldemond en Ontwikkelplatform voor aangepaste voeding (OPAV) hebben groen licht gekregen van Interreg Vlaanderen-Nederland. Met deze goedkeuring wordt in totaal zeven miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De teller staat momenteel op 73 goedgekeurde projecten, waarmee in totaal ruim 145 miljoen euro vanuit het EFRO-fonds werd geïnvesteerd in de grensregio.

Het eerste project dat werd goedgekeurd, nl. Lerende Euregio Scheldemond, wil de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de techniek- en zorgsector wegwerken. Concreet wordt er ingezet op het aantrekkelijker maken van knelpuntopleidingen door middel van promotie en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden die deze bieden op de arbeidsmarkt. De opleidingen worden ook kwalitatief versterkt door de introductie van werkplekleren. Zo zal er in verschillende proeftuinen geëxperimenteerd worden met hybride leervormen. Door de bedrijfspraktijk als een leeromgeving te gebruiken, zullen de competenties van de afgestudeerden van morgen beter aansluiten op de behoeften van het bedrijfsleven. Verder wordt grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit bevorderd door middel van netwerkvorming, informatieverstrekking en competentie-vertaaloefeningen.

Met deze acties zet een breed consortium van vijftien partners zich gedurende drie jaar in voor een sterkere benutting van het arbeidspotentieel en een beter functioneren van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Op een totaalbudget van 2,7 miljoen euro levert Interreg een bijdrage van 1,3 miljoen euro.

Het tweede project dat goedgekeurd werd, Ontwikkelplatform voor aangepaste voeding (OPAV), speelt in op de toenemende vraag naar gepersonaliseerde voeding  Het groeiend bewustzijn rond voeding en gezondheid daagt de voedingsindustrie uit om sterk in te zetten op product- en procesinnovatie. Ook vanuit het huidige gezondheids- en zorglandschap wordt de vraag naar voeding op maat van de patiënt steeds groter. Chronische zorgbehoevenden zijn erg vatbaar voor ondervoeding en vormen daarom een belangrijke doelgroep binnen het domein van gepersonaliseerde voeding. Bij het zoeken naar innovatieve oplossingen botsten de partners van het ontwikkelplatform voor aangepaste voeding op een aantal ontbrekende schakels in het innovatielandschap.

Om dit te verhelpen zal dit project open onderzoeksfaciliteiten aanleggen bij Vives Hogeschool in Roeselare en Brightlands Maastricht Health Campus van Maastricht UMC+ en Universiteit Maastricht, waarbij expertise vanuit de domeinen voeding en gezondheidszorg wordt samengebracht. De focus ligt op nieuwe faciliteiten, met meetapparatuur voor het analyseren van voeding, waar screenings kunnen uitgevoerd worden naar de gezondheidstoestand en voedingspatronen van patiënten. Ook zullen er experimentele keukens worden ingericht om maaltijdcomponenten te kunnen bereiden en ontwikkelen en inspanningsruimtes voor fysieke testen en trainingen op maat.

Met het open karakter van de faciliteiten zal een brug worden geslagen tussen onderzoek, bedrijfsleven en zorgactoren. De Brightlands Campus Greenport Venlo, TUA West en de POM West-Vlaanderen zetten mee hun schouders onder het project. De partners gaan samen met voedingsbedrijven en zorgactoren aan de slag in twee piloottrajecten rond spierzwakte bij ouderen en chronische longaandoening. Naast productontwikkeling wordt gezocht naar digitale tools om de impact van aangepaste voeding op patiënten in kaart te brengen. Het totaalbudget bedraagt 4,3 miljoen euro, waarvan Interreg de helft voor zijn rekening neemt.