VIL en POM Antwerpen leggen eerste steen Log!Ville

Logistiek demo-centrum moet valorisatie van kennis stimuleren

Vertegenwoordigers van het Vlaams innovatieplatform voor de logistiek (VIL), POM Antwerpen, de gemeente Niel en een afgevaardigde van het kabinet van uittredend minister Muyters hebben de eerste steen gelegd van het demonstratiecentrum Log!Ville in het Wetenschapspark te Niel. De opdracht van het state-of-the-art belevingscentrum, dat in september 2020 zijn deuren zal openen, is niet min. Zo moet Log!Ville innovatie uitstralen en nieuwe trends op het vlak van logistiek detecteren, ultra-moderne technologieën demonstreren, co-creatie bewerkstelligen en de valorisatie van allerlei nieuwe toepassingen stimuleren. Het project vergt een totaalinvestering van zes miljoen euro. VIL en POM Antwerpen kunnen rekenen op 2,6 miljoen euro steun vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook Vlaanderen investeert mee via het Hermesfonds.

De logistieke sector in Vlaanderen doet het op internationaal vlak nog steeds prima, dankzij enkele belangrijke troeven zoals de open economie, de centrale ligging in een koopkrachtig gebied, goed uitgebouwde lucht- en zeehavens en multimodale transportinfrastructuur, betaalbare logistieke ruimte en een goede kennis van logistieke dienstverleners en verladers.

Het economisch belang van de logistieke sector voor België blijft dan ook groot. De totale tewerkstelling van de cluster-leden van VIL bedraagt 133.124 voltijdse equivalenten en de toegevoegde waarde gegenereerd door de cluster is 12,6 miljard euro. Toch zijn er ook werkpunten. De filedruk in Vlaanderen blijft immers stijgen en met de ingrijpende infrastructuurwerken die op stapel staan in en rond Antwerpen en Brussel is het einde van het fileleed nog niet meteen in zicht. Daarnaast hebben nog te veel logistieke KMO’s koudwatervrees om toe te geven aan innovatie en kennis. De komst van Log!Ville moet daar verandering in brengen.

“Er is heel veel logistieke kennis aanwezig in onze regio, maar de valorisatie van die kennis blijft al te vaak achterwege, zelfs wanneer de business case positief is. Met Log!Ville willen we die vertaalslag stimuleren door praktische toepassingen en vernieuwende concepten te ontdekken, demonstreren, testen en laten ervaren. De focus zal daarbij liggen op mature B2B-innovatie die nog niet mainstream is terug te vinden in het bedrijfsleven”, schetst Danny Van Himste, voorzitter van VIL.

Fysieke en virtuele ontdekkingsreis

De totale oppervlakte van Log!Ville bedraagt ruim 2.500 m². Er komt een fysieke demonstratiezone, een virtuele belevingsruimte, een co-creatiegedeelte en een polyvalente ruimte. In de fysieke demonstratiezone van 1.333 m² zullen bezoekers de nieuwste toepassingen in de logistiek kunnen ontdekken en testen, zoals exoskeletons, AGV’s of slimme brillen. In het Digital Experience Center van 518 m² wacht de bezoekers een digitale beleving.

De co-creatieruimte, ofwel de Logistics Innovation Accelerator, wordt een ruimte van 400 m² waar innovatie in de logistiek live zal gebeuren. Bedrijven, onderzoeksinstellingen en start-ups zullen er via corporate venturing en co-creatie samenwerken aan een digitale, duurzame logistiek. Tot slot is er de polyvalente ruimte van 523 m² die zal dienen voor het organiseren van seminaries, vergaderingen en evenementen.

“Log!Ville zal een fysieke en virtuele ontdekkingsreis worden die de competitiviteit van de logistieke bedrijven op het vlak van supply chain zal versterken. De focus ligt op automatisering, digitalisering, duurzaamheid en last mile delivery. Dit gebouw moet een landmark worden voor de logistiek in Vlaanderen en ver daarbuiten”, verklaart Johan Guldix, raadgever Economie en Innovatie van uittredend Vlaams minister Philippe Muyters.

Internationale samenwerking staat eveneens op de agenda. “Dit centrum moet een draaischijf worden van kennis. Daarom zullen we samenwerken met verschillende internationale partners zoals Fraunhofer, Georgiatech University en Supply Chain Asia. We vinden het belangrijk dat de kennis die er in het buitenland is, ook naar Vlaanderen komt”, duidt VIL-voorzitter Van Himste. De speerpunt-cluster engageert zich overigens ook in “Vlaanderen versnelt”, de internationaliseringstrategie die Flanders Investment & Trade (FIT) voor de Vlaamse economie heeft uitgewerkt in samenspraak met bedrijven, kennisinstellingen en bedrijfsorganisaties.

Wetenschapspark

Het Wetenschapspark in Niel zal er de komende jaren helemaal anders gaan uitzien. Naast Log!Ville zullen er gefaseerd nog drie gebouwen, van telkens 4.500 m², bijkomen op de site. Het eerste gebouw (“Y”) zal bestaan uit kantoren en een onderzoeks- en productiehal. Het tweede gebouw (“Einstein”) zal een opleidings- en belevingscentrum huisvesten voor de farmaceutische sector. Het derde gebouw (“F”) wordt voor de helft ingevuld als kantoorruimte met daarnaast ook nog ruimte voor een laboratorium. Het gros van het bouwvolume zal slim worden geclusterd ten noorden van de Galileilaan in Niel, zodat de waardevolle natuur in de taluds vrij spel krijgt.

 

+ FOTO’S:

 

(Vlnr.: Tom De Vries, burgemeester Niel, Ludwig Caluwé, provincie Antwerpen, Danny Van Himste, VIL, en Johan Guldix, raadgever economie en innovatie minister Muyters)

 

(Het demo-centrum moet het logistiek paradepaardje in Vlaanderen worden en zal de logistieke sector klaarstomen voor de toekomst)

 

(Log!Ville zal meer dan 2.500 m² bestrijken en bestaan uit een fysiek-, een virtueel-, een co-creatie en een facilitair gedeelte)