SBB trekt kaart van ondernemerscoaching

Bredere expertisebasis dichter bij de klant

Het beroep van boekhouder/accountant is in volle transformatie. De voortschrijdende digitalisering doet zich voelen. Accountants- en advieskantoor SBB speelt op de nieuwe marktomgeving in met een tweepijlerstrategie, geschoeid op enerzijds adviesverlening, anderzijds digitalisering. Dat laatste bleek vorig jaar al uit de lancering van het digtaal klantenplatform sbbSLIM, intussen aangevuld met de facturatie-tool sbbFACT. Het overkoepelende klantenportaal SBB Online wordt thans herdoopt tot mySBB (lees: de klant centraler dan ooit, nvdr.). Dat wordt begin volgend jaar verrijkt met Exact Online als nieuwe boekhoudapplicatie in de cloud. Verdere uitbreiding van de geboden functionaliteiten zit in de pijplijn.

SBB ziet zichzelf vandaag niet langer als accountant, wel als ondernemerscoach. “Recente bevraging van klanten en medewerkers toonde aan dat proactiviteit en adviesverlening centraal staan in het functioneren van de accountant van de toekomst. De boekhouder/accountant wordt dé sparring partner van de ondernemer”, stelt ceo Raf Sels. “Dat zorgt voor een nieuwe dynamiek in het beroep. Het stofferige imago van de boekhouder verdwijnt als sneeuw voor de zon”, vult Bart Nelissen, directeur Kantorennet & Commercieel Beleid, aan.

Die strategische herpositionering heeft te maken met de digitale transformatie die zich in sneltreinvaart voltrekt. De opkomst van zelflerende on-line boekhoudplatformen noopt tot het leggen van nieuwe accenten in de dienstverlening.

Raf Sels: “Uiteraard blijft de basiskennis van een boekhouder/accountant essentieel. Maar het beroep overstijgt intussen de dimensie van het zuiver inboeken van facturen. De markt vereist extra vaardigheden op vlak van communicatie, commerciële ingesteldheid en adviesverstrekking. SBB vertaalt die evolutie concreet in nieuwe interne opleidingstrajecten, op elk niveau binnen de organisatie. De klassieke dossierbeheerders worden bijgeschoold om echt in gesprek te gaan met de klant aangaande de toekomst van zijn bedrijf. Voorheen investeerden we jaarlijks gemiddeld 25.000 à 30.000 uren in de opleiding van onze medewerkers. Dat opleidingstraject wordt thans nog geïntensiveerd”.

Ondernemerscoach: expertise en proximiteit cruciaal

Met 28 kantoren beschikt SBB over een fijnmazig netwerk in Vlaanderen. Dat competitief voordeel zal het accountants- en advieskantoor verder uitspelen in het nieuwe concept als ondernemerscoach.

“De rol van ondernemerscoach vullen we op twee domeinen in, met name door de communicatie met de klant op permanente basis te intensiveren. Zowel via real-time dashboards, live chats, Skype, klassieke telefoongesprekken of face-to-face ontmoetingsmomenten, hetzij in een SBB-kantoor, hetzij op locatie bij de klant. Naast de klassieke bespreking van de cijfers en de jaarrekening zetten we momenteel een traject op dat de klant aanmoedigt om, samen met de accountant, na te denken over de toekomst van zijn bedrijf. Daartoe ontwikkelen we momenteel een specifiek productaanbod ter ondersteuning, bijvoorbeeld rond de waardebepaling van een onderneming”, aldus Raf Sels.

Tot voor kort was het kenniscentrum van SBB uitgebouwd rond vier pijlers, met name Accountancy en Fiscaliteit, Landbouw, Milieu & Omgevingsreglementering. Sindsdien werd een pijler rond Juridische Consulting uitgebouwd. Een nieuwe pijler met betrekking tot corporate finance en M&A (mergers & acquisitions) verkeert inmiddels in volle ontwikkeling.

Die kennisverbreding zet SBB thans volgens het drill down-concept dieper in de markt.

“We rollen onze bredere expertise thans dieper in het netwerk uit zodat die in de praktijk steeds in de onmiddellijke omgeving van de KMO-bedrijfsleider is terug te vinden. Intussen zijn in een 25-tal kantoren al omgevingsadviseurs actief. Naast de aanwezige boekhoudkundige expertise willen we in elk kantoor een BTW-adviseur, een fiscaal adviseur, een juridisch adviseur en een successieplanner ter beschikking stellen. Voorheen was die expertise voornamelijk terug te vinden in provinciale hubs te Leuven, Gent, Boechout en Zwevegem. Dat hele dienstenspectrum brengen we thans in de onmiddellijke buurt van de klant-ondernemer”, verduidelijkt Bart Nelissen.

Voorthollende digitalisering

Met de lancering vorig jaar van sbbSLIM en sbbFACT positioneerde SBB zich binnen de sector als “front runner” op technologisch vlak, geven onze beide gesprekspartners aan. Als platform stelt sbbSLIM de klant een volledig digitaal bureau ter beschikking dat niet alleen het hele facturatieproces (inkomend en uitgaand) maar ook het betalingsverkeer organiseert. Na synchronisatie met de boekhoudapplicatie kan men er tevens alle financiële verrichtingen opvolgen. Niet onbelangrijk is dat de klant sbbSLIM conform zijn behoeftenpatroon kan inrichten. Het platform koppelt met de meeste courante boekhoudpakketten. De eigen facturatie-applicatie sbbFACT integreert dan weer de opgemaakte facturen binnen sbbSLIM, vanwaaruit ze op papier, in PDF of UBL kunnen worden geëxporteerd.

Beide applicaties konden op een warm marktonthaal rekenen. Vorig jaar hoopte SBB 1.500 klanten tot het gebruik van sbbSLIM te verleiden. Uiteindelijk klokte men af op ruim 1.900. Voor 2019 zit de organisatie op schema om 6.000 klanten op het platform aangesloten te hebben.

Raf Sels verwacht vanaf volgend jaar nog een versnelling van die beweging. “We ruilen vanaf 2020 onze bestaande boekhoudapplicatie in voor Exact Online. Daarmee migreren we de boekhouding van onze klanten integraal naar de cloud. Exact Online zal daarbij de brug slaan met de andere digitale functionaliteiten binnen sbbSLIM. De hyperbeveiligde omgeving in de cloud zal de klant bijkomende toepassingen bieden en tevens mogelijkheden om met bestaande applicaties, zoals kassabeheersystemen of webshop-beheer, te koppelen. Gelijktijdig weet de klant zich op technologisch vlak ontzorgd. Zo zal hij zich bijvoorbeeld niet langer zorgen hoeven te maken over de back-ups van zijn data”, klinkt het.

Klanten die niet onmiddellijk naar Exact Online wensen te migreren, hoeven dat trouwens niet te doen. Zo zullen ze al een heel eind ver komen met de digitale mogelijkheden die sbbSLIM en sbbFACT hen bieden.

In september breidt SBB zijn digitaal klantenbureau uit met een sbbSLIM-app. Nog voor het jaareinde wordt het platform verrijkt met analytische functionaliteiten. In de toekomst zal SBB artificiële intelligentie aanwenden om de data-analysemogelijkheden voor zijn klanten uit te breiden. Die insteek hangt opnieuw nauw samen met de status van ondernemerscoach.

Dat KMO-bedrijfsleiders in dit digitale tijdperk strategische keuzes moeten maken, ligt voor de hand. Niet onbelangrijk is dat SBB zijn klanten aan het stuur laat zitten. Dat maakt de accountancy- en adviesorganisatie expliciet duidelijk door zijn overkoepelend klantenportaal SBB Online tot mySBB te herdopen. Uiteindelijk is het de klant die bepaalt hoe hij zijn digitale processen en interactie met de accountant/boekhouder wenst in te richten.

Foute perceptie rond beroep boekhouder-accountant

Als gevolg van zijn nieuwe strategische marktpositionering heeft SBB momenteel 48 vacatures. Het wordt een hele klus die in te vullen. Zeker nu blijkt dat de instroom aan de opleidingsinstituten een forse terugval kent.

“Het is alle hens aan dek om jongeren vandaag de dag tot instappen in financieel-economische beroepen te bewegen. In de markt leeft de misvatting dat, als gevolg van de voorthollende digitalisering, het beroep van boekhouder/accountant tot verdwijnen gedoemd is. Dat is zeker niet het geval. Het beroep stevent alleen op een andere en rijkere invulling af”, weet Raf Sels, ceo SBB.

Meer sectornieuws

Agenda