Vlaanderen neemt Brusselse Ring onder handen

Vlaanderen pakt de volledige Ring rond Brussel aan. Op de noordelijke R0 staat een grote mobiliteitsinvestering in weg-, fiets- en traminfrastructuur in de steigers. Er komen ook concrete ingrepen op de R0 Oost én er wordt studiewerk gestart om de R0 West aan te pakken. Uittredend Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt hiervoor negen miljoen euro extra vrij. De algemene doelstelling is om het verkeer vlotter en veiliger te maken en de mensen te stimuleren om hun auto te ruilen voor een ander vervoersmiddel.

Na de Ring rond Antwerpen, waar de Oosterweelwerken zijn opgestart, pakt Vlaanderen nu de stilstand rond Brussel aan.

Op de noordelijke R0 is de eerste spade in de grond gegaan voor een ambitieus mobiliteitsproject. Er wordt drie miljoen euro geïnvesteerd in de 20 km weginfrastructuur tussen de E40 Kust en de E40 richting Leuven, waar het doorgaand verkeer gescheiden wordt van het lokale verkeer. Tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd in 60 km fietsinfrastructuur en 60 km traminfrastructuur. Dit moet de verkeerssituatie op de Ring verbeteren.

De focus ligt ook op de grote knooppunten van de R0 Oost, ter hoogte van het Leonardkruispunt, het Vierarmenkruispunt, het Groenendaalkruispunt en het nieuwe op- en afrittencomplex Brabandtlaan. Het studiewerk naar deze knelpunten bracht verschillende “quick wins” aan het licht, nl. gerichte ingrepen die snel uitgevoerd kunnen worden, omdat er geen bestemmingswijziging nodig is en omdat de locaties onder Vlaamse bevoegdheid vallen. De geplande ingrepen zijn vaak gericht op de fiets. Zo dienen bestaande fietssnelwegen voltooid worden en bijkomende fietsverbindingen aangelegd worden.

Verder maakt Vlaanderen geld vrij om studiewerk op te starten voor de R0 West, het sluitstuk van de totaalaanpak voor de Brusselse Ring. Ook hier zijn de doelstellingen identiek: verbeterde doorstroming, versterkte verkeersveiligheid en focussen op de alternatieven voor de auto. De Vlaamse overheid werkt hiervoor samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, omdat een aanzienlijk deel van de R0 West op Brussels grondgebied ligt.