Vlaamse bedrijven laten energiepremies liggen

Ook bedrijven en zelfstandigen kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren in rationeel energiegebruik of groene energie. Wie energiebesparende renovatiewerken aan een bedrijfsgebouw uitvoert, kan via de energiepremies van de Vlaamse overheid een deel van de kosten terugverdienen. Toch wordt daar niet systematisch gebruik van gemaakt, merkt het Vlaams Energieagentschap.

In de voorgaande jaren werden bijna even veel bouwvergunningen uitgereikt voor niet residentiele renovaties als voor nieuwbouw, blijkt uit cijfers van Statbel. Ook bedrijfsgebouwen moet aan bepaalde energienormen voldoen. De zogenaamde EPB-eisen of eisen voor “Energieprestatie en Binnenklimaat” worden overigens stelselmatig verstrengd. De aangekondigde bouwstop zal wellicht ook een impact hebben op het aantal verbouwingen.

Door het bestaan van de energiepremies nog eens extra in de verf te zetten, wil het Vlaamse Energieagentschap bedrijven aanmoedigen om energiebesparende maatregelen te nemen.

De Vlaamse overheid kent premies toe aan bedrijven en zelfstandigen die het dak, de muren of de vloer van hun gebouw(en) isoleert, hoogrendementsbeglazing plaatst, een zonneboiler, warmtepomp of warmtepompboiler installeert of de verlichtingsinstallatie vervangt door veel efficiëntere verlichting.

Voor gebouwen zonder woonfunctie kan ook een premie aangevraagd worden als een energiestudie of -audit aantoont dat een investering in het gebouw een belangrijke energiebesparing oplevert in vergelijking met de huidige situatie en de investering daadwerkelijk met de best beschikbare technieken wordt uitgevoerd. De premies worden via de netbeheerders Fluvius of Elia uitgekeerd.

Meer info: www.energiesparen.be/premieaanvragen.