“Uitwerkingsfase” voor nieuwe sluis Zeebrugge van start

De Vlaamse regering heeft eind juni het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis in Zeebrugge definitief vastgesteld. De Visart-site wordt bevestigd als voorkeurslocatie voor de nieuwe sluis. In de komende twee à drie jaar zal de Vlaamse overheid het project verder uitwerken, in samenspraak met alle betrokken partijen.

Er wordt al meer dan vijftien jaar gesproken over een tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. De antieke Visar-sluis (° 1907) voldoet al lang niet meer aan de noden van de moderne scheepvaart. De achterhaven is dus volledig aangewezen op de Vandamme-sluis (° 1984), die stilaan ook op leeftijd komt en regelmatig voor onderhoudswerken moet worden stilgelegd. Dat maakt Zeebrugge erg kwetsbaar.

De Vlaamse regering heeft nu het voorkeursbesluit voor een nieuwe sluis definitief vastgelegd. Concreet betekent dit dat het projectteam in september van start kan gaan met de zogenaamde “uitwerkingsfase”, die twee à drie jaar in beslag zal nemen. In die periode wordt het gekozen alternatief verder uitgewerkt tot een projectbesluit en worden de nodige vergunningen bekomen om over te kunnen gaan tot de effectieve bouw.

Het nu definitief vastgelegde voorkeursbesluit voorziet in een nieuwe sluis op de locatie van de antieke Visart-sluis. Met een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 18,5 meter, zal de nieuwe sluis groot genoeg zijn om de volgende generatie car carriers (265 meter lang en 40 meter breed) toegang te verlenen tot de grootste autohaven ter wereld. Maar het voorkeursbesluit bevat ook stevige investeringen om de (lokale) mobiliteit te verbeteren. Het lokaal en het doorgaand verkeer zullen van elkaar worden gescheiden. Doorgaand verkeer wordt afgeleid via een verbindingsweg, de nog aan te leggen Nx. Die weg zal via een tunnel onder de sluis doorgaan. Lokaal autoverkeer, fietsers én de kusttram zullen over de beide sluishoofden kunnen rijden en zullen dus geen hinder ondervinden van de schepen die de haven in- en uitvaren. De investering in de nieuwe zeesluis wordt op 1 miljard euro begroot.