In 1,5 jaar amper bedrijfswagens ingeruild

Anderhalf jaar na de invoering van cash for car ruilden amper 14 op 10.000 werknemers hun bedrijfswagen in voor een geldsom. Cash for car beperkt zich tot vragen op maat van enkele werknemers. Dat zegt Acerta op basis van loongegevens van de werknemers bij meer dan veertigduizend werknemers. Het mobiliteitsbudget, dat de regering zes maanden terug lanceerde, komst stilletjes van de grond. Over dat systeem beginnen de vragen pas nu binnen te lopen bij de HR-dienstverlener.

Het mobiliteitsbudget is een meer geavanceerde maatregel die de ambitie heeft om het woon/werk-verkeer, en bij uitbreiding mobiliteit in het algemeen, te verduurzamen. Het richt zich, anders dan het cash-for-car voorstel, niet alleen tot die werknemers die een bedrijfswagen hebben. Het richt zich ook tot werkgevers en biedt hen een tool om hun wagenpark milieuvriendelijker te maken met elektrische en/of emissiezuinigere auto’s voor die werknemers die een bedrijfswagen willen aanhouden. Maar dat laatste hoeft uiteraard niet, het mobiliteitsbudget kan ook een andere mobiliteitsoplossing financieren, zolang die maar duurzaam is: bijvoorbeeld een fiets, het openbaar vervoer of zelfs de inspanning om binnen een straal van 5 kilometer te wonen.