Charge4Europe ondersteunt roaming-contract Scandinavische landen en UK

Charge4Europe, een joint-venture tussen DKV Euro Service en Inngoy SE, heeft een intentieverklaring ondertekend met daarin de toezegging om op basis van een roaming partnership hun netwerken tegen eind 2019 open te stellen voor rijders van elektrische voertuigen (EV’s) in de Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk.

Zodra de overeenkomst is geïmplementeerd hebben EV-rijders in de regio nog maar één abonnement nodig om toegang te krijgen tot de publiek toegankelijke laadstations van alle afzonderlijke ondertekenaars. Naast het accepteren van elkaars abonnees gaan de diverse exploitanten ook over tot uitwisseling van informatie tussen de diverse laadstations. De hiermee verkregen data kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van de oplaadervaringen van de klanten. Zodoende kunnen EV-rijders makkelijk  te weten komen of en waar een oplaadpunt beschikbaar is en wat de kosten van een oplaadsessie bij dat specifieke laadpunt zijn.

De intentieverklaring betekent een belangrijke stap voorwaarts op gebied van een publiek toegankelijke infrastructuur voor elektrisch opladen in de Scandinavische landen en het VK. Deze lopen qua interoperabiliteitsovereenkomsten momenteel nog achter op andere Europese markten. EV-rijders moeten voor volledige toegang tot alle publiek toegankelijke oplaadpunten nu nog ingeschreven staan bij veel verschillende laadexploitanten. Dat levert een inconsistente klantervaring op terwijl een onderling verbonden, klantvriendelijk en publiek toegankelijk netwerk elektrisch rijden aantrekkelijker zou kunnen maken.

Opzetten van een intern verbonden, meer samenhangend publiek toegankelijk netwerk van oplaadpunten is met name van belang voor het Verenigd Koninkrijk, waar het plan is geopperd om in 2040 af te zijn van alle traditionele verbrandingsmotoren in het netwerk. Op Europees niveau wordt verwacht dat in 2025 ten minste 1,2 miljoen publiek toegankelijke stations beschikbaar moeten zijn om in de groeiende behoefte aan opladen van elektrische voertuigen te kunnen voorzien.

De afgesloten overeenkomsten tussen de exploitanten van oplaadpunten steunen op de “Open Charge Point Interface”. Dat is een gestandaardiseerd open source-protocol dat algemeen binnen de Europese oplaadsector wordt toegepast. De samenstellers van de intentieverklaring nodigen ook ander belanghebbende laadpuntexploitaten en mobility service providers uit tot deelname aan dit initiatief.