JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

In de Chinese stad Xi'an werd onlangs het Dr. Paul Janssen Laboratory for Advanced Material Protection ingehuldigd. De opening van het onderzoekslaboratorium voor schimmelbestrijding bij kunstvoorwerpen is het sluitstuk van het samenwerkingsakkoord dat Janssen Pharmaceutica N.V. (Beerse) en de Chinese overheid midden september 2000 ondertekenden om de schimmelaantasting van het wereldvermaarde terracottaleger in Xi'an aan te pakken. Inmiddels gingen de Chinese wetenschappers van start met de effectieve behandeling van de schimmels. Naast zijn reputatie inzake de produktie van geneesmiddelen wordt Janssen Pharmaceutica, dochter van Johnson & Johnson, wereldwijd erkend als specialist inzake schimmelbestrijding bij mens, dier, plant en materialen. Janssen Pharmaceutica ging in 1985 van start met een geneesmiddelenfabriek in Xi'an, hoofdstad van de Chinese provincie Shaanxi, die intussen tot de meest succesvolle farmaceutische joint-venture in China uitgroeide. Meer info: 014/60.20.13.