Drie trends voor HR van de toekomst

Het bedrijfsleven kent de afgelopen tijd heel veel veranderingen en vernieuwingen. Dat wordt op de korte termijn niet anders. Zowel technologisch als op het vlak van werven en werken met mensen wordt het noodzaak om te zorgen dat je bedrijf mee is met de ontwikkelingen. Drie trends die zich vanaf 2020 ook voor je medewerkers zullen doorzetten:

  • Artificiële intelligentie wordt standaard


De technologische vernieuwingen waar bedrijven mee geconfronteerd worden, zijn al een tijdje aan de gang. Het blijven geen snufjes die de automatisering versterken of je productieproces een ander uitzicht geven. Steeds meer van die ontwikkelingen worden straks standaard en zijn niet meer weg te denken uit je bedrijf of van je werkvloer. Zo krijgt artificiële intelligentie zeker een vaste plaats in je bedrijf.

Artificiële intelligentie is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven. Denk maar aan “Siri” of “Google now” op de smartphone, Netflix die ons series en films voorstelt op basis van vroegere keuzes, de vele domotica-toepassingen in de huiskamer en zelfs de zelfrijdende auto. Ook op de arbeidsmarkt vindt artificiële intelligentie steeds meer ingang. Bedrijven gebruiken artificiële intelligentie om hun productie te verbeteren door de machines te laten “leren”, fouten te detecteren of door slimme robots en co-bots te gebruiken. Maar het is niet altijd evident voor een werknemer om daarmee te leren omgaan.

Niet alleen in de technische omgeving, maar ook in de services die je voor je eigen medewerkers ontwikkelt, vindt AI zeker zijn plaats in de nabije toekomst. Dus ook bij de werving van nieuwe medewerkers kan AI bijdragen tot een wervingsproces dat sneller verloopt of bijdraagt tot een snellere en betere integratie van nieuwe mensen in je bedrijf. Via AI kunnen ze nog voor ze effectief hun eerste werkdag beginnen al kennis maken met hun collega’s of krijgen ze een overzicht van de belangrijkste personen en diensten waar ze de eerste werkdagen mee in contact komen. Koppel daar de mogelijkheden van virtual reality aan en je kunt je nieuwelingen een rondleiding in het bedrijf bieden, nog voor ze er effectief geweest zijn.
 

  • Millennials kloppen aan je bedrijfsdeur
     

Vanaf 2020 kloppen de eerste hoger geschoolde millennials aan de deur van je bedrijf. Jongeren die opgegroeid zijn in een digitale omgeving, voor wie die technologie ook geen bijzondere geheimen meer kent. Het gebruik van digitale communicatie-tools en het Internet zijn voor die generatie de meest dagdagelijkse zaken geworden. Vanuit die kennis brengen ze ongetwijfeld nieuwe, frisse ideeën mee in de werkomgeving.

Maar die nieuwe, jonge medewerkers hebben ook een andere kijk op werken en wat ze nodig hebben om zich goed te voelen in hun job en zich te ontwikkelen. Opleidingsmogelijkheden zijn een belangrijk aandachtspunt voor hen, waar ze dikwijls al bij de sollicitatie concrete vragen over hebben. Ze brengen ook een nieuwe vorm van flexibiliteit naar de werkvloer en communiceren heel direct en makkelijk via allerlei apparaten en social media. Ze brengen de digitale cultuur naar je bedrijf.
 

  • Maatwerk voor je medewerkers
     

In de moderne bedrijfsomgeving werken bedrijf en werknemers samen naar de gezamenlijke doelen die er worden gesteld. Dat betekent dat je medewerkers een steeds beter inzicht krijgen in de dingen die werken of niet werken, maar zich ook verantwoordelijk voelen om problemen aan te pakken en op te lossen. Ze willen graag die verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Zelf tijdelijke of permanente groepen samenstellen om problemen aan te pakken of vernieuwingen uit te denken, hoort daar zeker ook bij. De manier waarop dat gebeurt zal voor elke medewerker verschillen naargelang zijn situatie en zijn mogelijkheden. Wil je die waardevolle talenten toch vinden of bij je bedrijf houden, dan zul je als het ware maatwerk moeten leveren voor die werknemers. Kansen bieden om hun verantwoordelijkheden te nemen, hen aanmoedigen tot vlotte en duidelijke communicatie en opleidingsmogelijkheden bieden, die je medewerkers de kans bieden om zich te ontwikkelen en hun loopbaan vorm te geven. Het wordt een belangrijk kunststukje om elke werknemer zijn specifieke werkervaring te bieden en het geheel van al die kennis, vaardigheden en inzet te benutten om er het beste voor je bedrijf uit te halen en te wapenen voor de toekomst.