Nieuwe V.Z.W.-structuur voor quasi-volzette The Beacon

Momentum bestendigen door inbedding in ruimer ecosysteem

Een jaar na de oprichting van The Beacon in Antwerpen zijn twee bedrijven de innovatie-hub quasi-ontgroeid. Met de komst van Lantis, het voormalige BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel), komt niet enkel de volle bezettingsgraad heel dichtbij, maar dient zich ook de mogelijkheid aan om de brug te slaan tussen de mobiliteitsproblematiek (in zowel de regio als Vlaanderen) en de technologiebedrijven. Intussen maakt The Beacon ook werk van de ontwikkeling van een cross-sectoraal financieringsvehikel ten gunste van zijn bewoners. Afgevaardigd bestuurder Wim De Waele hoopt intussen The Beacon in een ruimer innovatiedistrict in de Scheldestad in te bedden, dit alles binnen een goed doordacht urban planning-concept.

The Beacon vierde kort voor de jaarwende zijn eenjarig bestaan. Het concept ontstond in de schoot van een strategische informele adviesraad die de stad Antwerpen bijstond in de realisatie van zijn ambities als smart city. Het speelde in op de nood aan een omgeving waarbinnen alle relevante technologische spelers elkaar konden vinden. Die innovatie-hub zou op voor Antwerpen relevante thema’s gaan focussen. In het voormalige Tolhuis aan de Sint-Pietersvliet werden initieel vijf verdiepingen voor The Beacon gereserveerd.

“In eerste instantie ging de aandacht naar het “Smart City”-gebeuren, met als breder onderliggend thema “Mobiliteit”, één van de grootste uitdagingen in Vlaanderen, maar zeker ook in Antwerpen. Daarnaast richtte The Beacon zijn pijlen op alles wat te maken heeft met smart port en smart logistics, gezien het belang van de Scheldehaven en de bijhorende industriële cluster”, schetst Wim De Waele.

The Beacon richt zich voornamelijk naar scale-ups (Aloxy, Citymesh, Rombit, Seafar, …), zeg maar technologiebedrijven die al een financieringsronde achter de rug hebben, innoverende bedrijven die volop de groeifase aanvatten. Het onderscheidt zich zodoende van een incubator-initiatief als Startup Village, dat zich veeleer tot start-ups en early-stage bedrijven richt.

Vraaggedreven werking

Wim De Waele: “De werking van The Beacon gaat gestoeld op een vraaggedreven werking. We benaderen technologiebedrijven niet vanuit een technologie-push, maar als mogelijke aandrager van oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dat maakt de insteek ook duurzaam. Technologie-hubs rond eender welk trendy thema zullen niet overleven indien ze geen concrete problemen oplossen. Voor The Beacon zijn de uitdagingen evident: de Antwerpse haven is geconfronteerd met een aantal uitdagingen gelinkt aan logistiek (mobiliteitsproblematiek), energie (reductie CO2-uitstoot, smart grids), beveiliging en de digitalisering van de bedrijfsprocessen”.

The Beacon zet daarvoor in op een concept rond IoT en artificiële intelligentie (data). Rond die thema’s werden verschillende relevante actoren samengebracht om de door het IoT-netwerk gegenereerde data op intelligente wijze aan te wenden. Dat verklaart ook waarom de biotoop van scale-ups in nauwe samenwerking met gevestigde waarden voorziet. Zo zijn in The Beacon ook grote, gevestigde organisaties aanwezig zoals ENGIE, Atos Origin, DEME en mature tech-bedrijven zoals Verhaert die met de vraagzijde in contact worden gebracht (Havenbedrijf Antwerpen, NxtPort, Lantis, …).

Nieuwe partner

Als initiatiefnemer betrok de stad Antwerpen vanaf het prille begin een aantal structurele partners bij The Beacon, met name Havenbedrijf Antwerpen, kennisinstellingen imec en UAntwerpen en technologiefederatie Agoria. Per 31 januari 2020 voegt zich daar ook Lantis bij, dat zijn activiteiten van de Rijnkaai naar The Beacon overhevelt, waar het twee verdiepingen en de mezzanine in gebruik zal nemen.

De onboarding van Liantis is voor The Beacon van strategisch belang. Naast slimme haven, dient zich thans de component slimme mobiliteit aan.

“Lantis staat pas aan het begin van zijn digitaliseringsstrategie, daar waar de haven drie jaar terug stond. De innovatie- en technologiecomponent op mobiliteitsvlak moet nog volop worden uitgewerkt,” beseft De Waele.

Incubator Start it@KBC neemt straks een hele verdieping in gebruik nu niet zeker is of een terugkeer naar de “Boerentoren” nog een optie is.

The Beacon telt intussen 64 leden-bedrijven, waarvan een veertigtal residenten. Die huren hetzij kantoren, hetzij flex-werkplekken in de co-housing ruimte.

Nu de 10.000 m² kantoorvloer, verdeeld over acht verdiepingen, quasi-integraal zijn ingenomen, bergt eigenaar Immogra zijn ambities om het voormalige Tolhuis een residentiële bestemming te geven op en maakt het werk van een grootscheepse renovatie (nieuwe liften, nieuw ventilatiesysteem, …). In de eerste jaarhelft wordt The Beacon uitgebreid met een Skybar.

Nieuwe structuuur, slagkrachtigere organisatie

Samen met de stichtende partners stond Lantis vorige maand mee aan de oprichting van The Beacon V.Z.W. Het losse samenwerkingsverband van weleer krijgt zodoende een nieuwe structuur die de organisatie slagkrachtiger moet maken. Voorheen behartigde AG Vespa het beheer van het gebouw,  stond Co.Station voor de community-werking (matchmaking, event-organisatie, …) in en verzorgde Agoria de inhoudelijke werking. Binnen de nieuwe structuur krijgen leden en residenten voortaan één enkel aanspreekpunt.

“De nieuwe V.Z.W. zal zijn inspanningen zowel richten op het optimaal functioneren van het gebouw als ontmoetingsplaats als op de inhoudelijke werking. De aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van een samenwerkingsplatform dat voor de betrokken bedrijven business genereert. Uiteraard zijn onderzoek en innovatie nooit ver weg, maar bovenal primeert business-gedreven innovatie. The Beacon wil tech-bedrijven de kans bieden om concrete projecten in de haven en de stad te realiseren, waarbij de technologie een concrete vertaalslag vindt. Bedoeling is producten te implementeren en referenties op te bouwen die vervolgens internationaal kunnen worden gevaloriseerd”, aldus onze gesprekspartner.

In de Antwerpse haven wordt inmiddels een 5G-netwerk uitgerold. Bedoeling van The Beacon is de banden met Antwerpen en NxtPort nog nauwer aan te halen. Nu de eerste stappen op het vlak van datacaptatie en data-uitwisseling zijn gezet, is het thans zaak de data-analyse te optimaliseren en simulaties van verbetertrajecten op te zetten. Artificiële intelligentie wordt daarbij voor patroonsherkenning ingezet. Zo zal een onderzoekstraject worden opgestart waarbij AI-technologie ontwikkeld bij UAntwerpen en imec wordt gekoppeld aan de uitdagingen die zich in de haven voordoen.

Financieringsvehikel en breder innovatiedistrict

Inmiddels zijn er ook plannen voor de ontwikkeling van een financieringsvehikel over de verschillende sectoren heen. De innovatie-hub neemt zich voor in partnership een concept uit te werken dat de toegang tot financiering voor interessante projecten mogelijk maakt.

Nu bedrijven als Seafar en Aloxy stilaan The Beacon lijken te ontgroeien, dringt zich ook een vervolginitiatief op. De Waele denkt dat alle beschikbare ruimte medio dit jaar zal zijn ingenomen. Samen met intendant Alexander D’Hooghe en zijn team heeft UAntwerpen plannen voor de uitbouw van een urban design sciences-lab dat de dimensie van de Oosterweelverbinding overstijgt. Samen met dit lab wil The Beacon de volgende stappen vorm geven.

“Ambitie is een roadmap voor een innovatiedistrict voor Antwerpen uit te tekenen. Dat kan lukken door bedrijven die The Beacon ontgroeien onder te brengen in andere gebouwen in de buurt om de bestaande community levend te houden. Eventueel in combinatie met de maritieme campus rond waterstof van CMB en BlueChem op Blue Gate Antwerp. En vanuit een totaalvisie op digitaal vlak, cleantech en ecologie/energie”, besluit Wim De Waele.