Tachtig procent industriële KMO’s digitaliseert

Niet de technologie, maar de mindset vormt de grootste uitdaging bij digitale transformatie. Een bedrijf dat wil digitaliseren, moet tijd en middelen hebben, maar eerst en vooral mensen mee krijgen. Dat laatste lukt beter met concrete pilootprojecten dan met spraakmakende voorbeelden uit Silicon Valley. Dat blijkt uit onderzoek van Agoria naar de digitale maturiteit van de industriële KMO’s in België. Uit de studie blijkt alvast een rechtstreeks verband tussen de manier van werken en denken, de cultuur en de mate waarin digitale projecten succesvol zijn.

Goed nieuws is dat 83% van de Belgische industriële KMO’s digitalisering als een opportuniteit ziet. Dat contrasteert echter met hoe ze de impact van de digitale ontwikkeling op hun sector inschatten. 44% is ervan overtuigd dat de impact groot zal zijn, maar nog net iets meer denkt dat de impact eerder beperkt zal blijven. Bij de helft van de bedrijven is er dus geen gevoel van dringendheid aanwezig en dat houdt een risico in.

De bedrijven werden bevraagd met behulp van een 70-tal vragen in drie domeinen: de digitalisering van bedrijfsprocessen, de digitale innovatie en de digitale bedrijfscultuur. Een paar opvalllende cijfers:

Acht op de tien bedrijven zijn vandaag al bezig met de digitalisering van hun bedrijfsprocessen. De focus ligt daarbij vooral op papierloos werken met gebruik van een eigen IT-infrastructuur. Ondanks de grote activiteit zegt minder dan één op drie bedrijven dat dit al goed op punt staat. Hier is dus nog een enorm potentieel. Het is opvallend dat bijna altijd de digitalisering begint in één bepaalde afdeling en bij succes in het bedrijf doorstroomt. Ook is duidelijk dat de digitalisering van de productie trager verloopt dan bij de business-processen. Van de industriële KMO’s verzamelt 58% data, beschikt 74% over een ERP-systeem en 50% over een CRM-systeem. Het bewustzijn dat de bedrijfsvoering moet beschermd worden tegen cyber-criminelen is gevoelig toegenomen. Bijna 70% heeft één of verschillende cybersecurityproject(en).

Wat digitale innovatie betreft, zijn de Belgische industriële KMO’s veel minder actief. Slechts vier op de tien heeft al stappen gezet richting de digitalisering van het aanbod. Vooral bedrijven met diensten nemen hier het voortouw. Eén op de twee dienstenbedrijven investeert in innovatie van hun aanbod aan klanten. De studie bevestigt hiermee de Europese trend dat maakbedrijven significant trager digitale technologie omarmen dan dienstenbedrijven. Bij slechts één op de drie maakbedrijven staat digitale innovatie op de radar, met bijvoorbeeld monitoring op afstand van producten via Internet of Things-technologie. Slechts één op de tien van de bedrijven experimenteert met artificiële intelligentie of nieuwe (digitale) verdienmodellen.

Het onderzoek peilt eveneens naar de bedrijfsmechanismen die digitaal al dan niet een succes maken. Hieruit kwamen vijf factoren van de bedrijfscultuur naar voor die opvallend sterker aanwezig zijn bij de bedrijven met de hoogste digitale maturiteit. Zo vormen bij de digitaal volwassen bedrijven de digitale projecten meestal een deel van de bedrijfsstrategie, maar worden projecten zowel bottom-up als top-down opgestart. Een vroege en continue betrokkenheid is cruciaal om medewerkers mee te krijgen, maar is slechts bij 42% van de bedrijven aanwezig.

Meer sectornieuws

Agenda