Focus ondernemingen verschuift van bedrijfswagen naar geïntegreerd mobiliteitsbeleid

In de maatschappelijke verwachtingen rond leasing tekent zich een verschuiving af. Leasing-bedrijven zijn het dus aan zichzelf verplicht om mee te evolueren en zelfs een voortrekkersrol te spelen. Zo zetten ze sterk in op een wijziging van het aanbod richting meer groene wagens. Daarbij gaat de aandacht vooral naar een evenwichtige aanpak, waarbij gekeken wordt welk type van motorisatie het beste bij welke gebruiker past. Zo zal een vertegenwoordiger die veel op de baan is, toch meer baat hebben bij een propere dieselwagen. Een medewerker die zich niet veel verplaatst, zal eerder voor een elektrische wagen in aanmerking komen. Nagegaan wordt tevens of de focus van het bedrijf ligt op social responsability, kosten of comfort. In functie van ieder bedrijf en iedere individuele bestuurder worden oplossingen op maat uitgewerkt.

Elektrische wagens zijn vaak geen volledige oplossing. Zo kan een elektrische wagen bijvoorbeeld driehonderd dagen per jaar de juiste oplossing zijn. Als dat nodig is kan dat door de leasing-maatschappij worden aangevuld met toegang tot andere mobiliteitsoplossingen zoals openbaar vervoer, een voertuig dat grotere afstanden aan kan of ruimer is, deeloplossingen en dies meer.

Voordelen operationele leasing

Met operationele leasing besteden bedrijven de verschillende risico’s omtrent hun mobiliteit aan de leasing-maatschappij uit. Op basis van zijn specialisme tekent die voor een verregaande ontzorging van de klant. Bedrijven vrijwaren zodoende hun kapitaal dat aan andere investeringen kan worden besteed. Operationele leasing biedt hen voorts een betere controle over hun kosten. Onder de vaste maandhuur vallen immers zowel de aankoop van de wagen, het onderhoud, herstellingen alsook verzekeringen, pechverhelping, taksen, …

Keuze leasing-maatschappij

Uiteraard speelt een competitieve prijs bij de keuze van een leasing-maatschappij, maar belangrijk is dat die prijs van consistentie getuigt. België is wat leasing-wagens betreft, een gebruikersmarkt. Werknemers krijgen voor een salariswagen een bepaald budget, aangevuld met voorwaarden over bijvoorbeeld de CO2-uitstoot of de cost of ownership. Verder kunnen ze zelf beslissen voor welk model of merk ze gaan. Dat betekent dus dat de leasing-maatschappij over al die merken competitief moet blijven. Minstens even belangrijk is de kwaliteit van de service bij alle contactmomenten met de klant: van de offerte-aanvraag over de levering van de wagen, onderhoud en hulp bij problemen tot het einde van het contract. Dat kan sterk verschillen tussen maatschappijen. Daarnaast moet de maatschappij bereid zijn om samen te zitten met de klanten en te luisteren naar wat hun noden zijn, wat hun uitdagingen zijn, … Daar moet de leasing-maatschappij flexibel op kunnen reageren. Dergelijke zaken kan men onmogelijk uitdrukken in een waarde, terwijl de afwezigheid daarvan een belangrijke verborgen kost kan zijn.

Een leasing-maatschappij moet ook een antwoord kunnen bieden op de toekomstige mobiliteitsbehoeften. Denk daarbij aan mobiliteitsbudgetten, mobiliteitsplatformen, veranderende fiscaliteit, … Het gaat dus om meer dan enkel de wagen. Deze blijft centraal staan, maar er komen andere diensten bij. Steeds meer bedrijven verschuiven hun focus van de bedrijfswagen naar een geïntegreerd mobiliteitsbeleid.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Arval Belgium N.V. (Brussel))

Meer info: 02/240.01.88 of http://www.arval.be.