Woon/werk-verkeer: gecombineerd transport wint terrein

Uit de vijfde jaarlijkse mobiliteitsbarometer van Acerta blijkt dat de combinatie van transportmodi in het woon/werk-verkeer alsmaar populairder wordt. Hoewel de bedrijfswagen nog steeds aan belang wint (20,6% van de bedienden), combineren ruim 15% van de werknemers met een bedrijfswagen verschillende transportmodi voor hun verplaatsingen van en naar het werk. Meest populair is de combinatie auto/(plooi)fiets. Het aandeel van trein-tram-bus blijft, net zoals in 2018, bescheiden (8,3% van de werknemers). In de private sector is de auto in 77,5% betrokken in het woon/werk-verkeer.

De files in ons land behoren tot de zwaarste ter wereld. Geen wonder dat de Belgische werknemers het fileprobleem beu zijn en nood hebben aan een goede mobiliteitsoplossing.

Meer en meer werknemers kiezen voor een gecombineerde mobiliteitsoplossing. En dat is geen verrassing, want multimodale mobiliteit sluit naadloos aan bij hun individuele situatie. Meest populair is de combinatie auto/(plooi)fiets. Het aandeel van trein-tram-bus blijft, net zoals in 2018, bescheiden (8,3% van de werknemers). In de private sector is de auto in 77,5% betrokken in het woon/werk-verkeer.

Mobiliteit als loonelement

Een kwart van de werknemers koppelt de samenstelling van hun loonpakket aan mobiliteit. Voor werkgevers dienen zich bijgevolg kansen aan om het mobiliteitsaspect in het cafetariaplan in te bedden en er een evenwichtig beleid rond uit te tekenen.

Wist je dat je verschillende mobiliteitsoplossingen in een cafetariaplan kan opnemen? Op deze manier laat je je medewerkers zelf hun ideale mobiliteitsoplossing samenstellen. Denk maar aan de bedrijfswagen, de bedrijfsfiets, een elektrische step, … Mobiliteit is een onmisbare ingrediënt van een flexibel, aantrekkelijk loonpakket. Misschien overtuigt het ook jouw ideale kandidaat om in jouw onderneming aan de slag te gaan? Geen overbodige luxe in tijden van arbeidskrapte.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Acerta. Verneem hier meer over de mobiliteitsoplossingen in een cafetariaplan).