Corona-virus hakt in op bereik "de Vlaamse Ondernemer"/"I-Tel"

De economische schok die het corona-virus teweegbrengt, is gigantisch. Veel bedrijven gaan in lockdown. Dat is ook het geval voor “de Vlaamse Ondernemer” en “I-Tel”

Face-to-face gesprekken met potentiële gesprekspartners zullen we, in het belang van beide partijen, maximaal vermijden. Bedrijven schakelen noodgedwongen over op thuis- en telewerken. Dat zorgt voor een forse erosie van het lezersbereik van onze tijdschriften.

Onze (trouwe) klanten zien zodoende een deel van hun potentiële return on-investment teloor gaan.

In onderling overleg besloten we daarom de verschijning van onze publicaties op papieren drager op te schorten tot 1 juni 2020. Uiteraard blijven we het economisch nieuws op de voet volgen op onze portaal-site dvo.be.

Samen met u, waarde lezer, hoopt het hele team van “de Vlaamse Ondernemer”/”I-Tel” op basis van verregaande solidariteit deze gezondheidscrisis snel achter zich te kunnen laten.