UNIZO eist apart KMO-hoofdstuk voor nieuw handelsakkoord met Britten

UNIZO eist een apart KMO-hoofdstuk in het nieuw uit te werken handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk. In de onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk staat er nog meer op het spel dan voor de betrokken KMO’s dan voor grote bedrijven, zo luidt het.

Grotere bedrijven zullen allicht ook de impact voelen, maar hebben vaak al ervaring met zaken doen buiten Europa, wat niet het geval is voor veel KMO’s die tot nu alleen maar binnen de Europese eenheidsmarkt opereerden. Voor hen wordt het Verenigd Koninkrijk (of de EU in omgekeerde zin) hun eerste echt “internationale” ervaring, met alle tot nog toe onbekende formaliteiten, verplichtingen en beperkingen die daarbij horen. Groot vraagteken daarbij zijn, bijvoorbeeld, de reeds lopende contracten en handelsstromen tussen KMO’s aan beide zijden van het Kanaal die idealiter met zo weinig mogelijk aanpassingen kunnen worden voorgezet.

In zijn publicatie “Handel voor iedereen - Naar een meer verantwoord handels- en investeringsbeleid” heeft de Europese Commissie aangegeven dat ze in alle onderhandelingen voor vrijhandelsakkoorden specifieke bepalingen voor KMO’s wil opnemen, wat de afgelopen jaren ook effectief is gebeurd. Mooi voorbeeld daarvan is het specifieke KMO-hoofdstuk in de economische partnerschapsovereenkomst die de EU met Japan sloot. Voor UNIZO ligt het dus voor de hand dat er, zéker in het handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk eveneens zo’n apart KMO-hoofdstuk komt.

Heel concreet wil UNIZO in het KMO-hoofdstuk voldoende aandacht zien voor een transparante en toegankelijke informatiedeling: informatie over de tarieven die gelden, een samenvatting van het handelsakkoord met nadruk op de voor KMO’s meest relevante artikelen, uitleg over de specifieke oorsprongsregels voor producten, weblinks, … Maar ook voor de oprichting van contactpunten die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de afspraken in het KMO-hoofdstuk. Ze moeten tevens fungeren als aanspreekpunt voor KMO’s met vragen over het handelsakkoord. Ook moet volgens de ondernemersorganisatie een KMO-comité worden opgericht met daarin zowel vertegenwoordigers van de EU als het VK om de KMO’s proactief te ondersteunen bij hun zakentransacties over het kanaal. Concrete opdrachten voor dat KMO-comité dat UNIZO naar voor schuift: commerciële opportuniteiten aanreiken, het delen van best practices, het opzetten en promoten van seminaries en workshops en het organiseren van een (minstens) jaarlijks KMO-overleg, waarbij de werking van het handelsakkoord wordt geëvalueerd en een rapport met mogelijke verbeterpunten wordt geschreven.