Europese Unie maakt 7,78 miljoen euro vrij voor FERTIMANURE-project

De Europese Unie maakt een subsidie van 7,78 miljoen euro vrij voor een nieuw project dat bio-gebaseerde meststoffen met hoge toegevoegde waarde uit dierlijke mest zal aanmaken. FERTIMANURE is een innovatief project dat nieuwe nutriënt management-strategieën zal ontwikkelen, integreren, testen en valideren om op efficiënte wijze minerale nutriënten en andere relevante producten met agronomische waarde uit dierlijke mest te halen. De subsidie werd toegekend in het kader van het Horizon 2020 Research & Innovation Programme.

Aan het 48 maanden durend project nemen twintig partners deel uit zeven EU-landen en Argentinië, waaronder universiteiten, onderzoeksinstellingen, cluster-organisaties, overheidsinstanties, KMO en NGO’s. Het mikt op een zero-waste mestafval-management benadering en het verkrijgen van betrouwbare en veilige meststoffen die op de Europese meststoffenmarkt kunnen concurreren.

De Europese veestapelsector is de grootste in de wereld. Rundermest is veruit de belangrijkste nutriëntrijke biomassa-stroom. Die dient evenwel opgewaardeerd tot maatspecifieke meststoffen die voldoen aan de behoeften van verschillende oogsten om de omgevingsverliezen tot een minimum te beperken.

De productie van minerale meststoffen uit niet hernieuwbare gedolven rotsafzetttingen en op basis van fossiele brandstoffen hebben bijgedragen tot de voedselveiligheid voor de groeiende wereldbevolking. De huidige afhankelijkheid van de Europese landbouw van zeldzame hulpbronnen als aardgas en rotsfosfaat vormen evenwel een ernstige bedreiging en uitdaging voor de voedselveiligheid van de toekomst.

FERTIMANURE zal innovatieve oplossingen ontwikkelen, met inbegrip van technologie, eindproducten en business-modellen, om de nutriëntenstromen opnieuw te doen aansluiten op de oogstproductie en de veeteelt, mest-managementproblemen op te lossen en landbouwers bij te staan in de uitdagingen waarmee ze vandaag worden geconfronteerd.

In Spanje, België, Nederland, Frankrijk en Duitsland zullen vijf pilootfabrieken worden opgericht binnen het kader van het project. Dat heeft een totaalbudget van 8,42 miljoen euro, partnerbijdragen inbegrepen.