Vlaanderen wil 30.000 extra laadpalen

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken nam onlangs het project Clean Power for Transport (CPT) over van het departement Omgeving. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters ontvouwt alvast een ambitieuzere strategie wat de verdere uitrol van publieke laadpalen voor personenwagens betreft. In de komende vijf jaar mikt zij op 30.000 extra laadpalen.

Zo moeten op korte termijn de snelwegparkings langs Vlaamse wegen met snellaadinfrastructuur worden toegerust zodat (inter)nationaal personenverkeer op zero-emissie wijze door Vlaanderen kan rijden.

Binnen de Vlaamse Vervoersmaatschappij (VMM) De Lijn is men sterk bezig met de vergroening van het bussenpark. Hiervoor dient ook in aangepaste laadinfrastructuur worden voorzien, wat met grote investeringen gepaard gaat. De laadinfrastructuur van De Lijn zou tevens kansen kunnen bieden voor andere busvervoerders om op groene voertuigen over te schakelen.