Provincie Oost-Vlaanderen weigert stortplaatsvergunning aan OB&D in Ronse

De Oost-Vlaamse deputatie heeft aan OB&D N.V. de omgevingsvergunning geweigerd voor het exploiteren van een stortplaats voor niet-gevaarlijke, niet-reinigbare gronden, gelegen aan de Schorissesteenweg te Ronse.

De deputatie treedt daarbij de eerder geformuleerde negatieve adviezen bij van de provinciale omgevingsvergunningscommissie, het college van burgemeester en schepenen van Ronse en het Agentschap Natuur en Bos. Volgens de provinciale omgevingsvergunningscommissie doorstaat de aanvraag de natuurtoets niet.

Voorts houdt de aanvraag geen rekening met de mogelijke consequenties indien herstel tot de oorspronkelijke toestand van het reeds opgevulde en afgewerkte deel, wordt gevorderd.

Het project van OB&D beoogt de verdere opvulling van het resterende volume van de voormalige zandgroeve met een mono-stroom van 105.431 ton bedrijfseigen gronden over een periode van maximaal twee jaar. OB&D, voluit Ontginning, Berging & Deponie, is gegroeid vanuit het aandeelhouderschap Devamix en BSV die in Stasegem respectievelijk een betoncentrale en een grondrecyclagecentrum, tussentijdse opslag en een slibverwerkingscentrum exploiteren.

In Ronse staat het bedrijf in voor het beheer en de deponie van de voormalige ontginningsput van Bohez.

Meer info: 056/52.09.11 of http://www.bsv-nv.be.

Meer sectornieuws

Agenda