Europese Commissie investeert in Vlaams RE/SOURCED-project

De Europese Commissie zet het licht op groen voor het project RE/SOURCED. Het project krijgt een werkingsbudget van 5 miljoen euro, waarvan Europa 4 miljoen financiert. RE/SOURCED mikt op de uitbouw van een circulair en zelfvoorzienend energiesysteem op Transfo, een multifunctionele erfgoedsite (10 hectaren) van een oude elektriciteitscentrale in het West-Vlaamse Zwevegem. Intercommunale Leiedal leidt het project in goede banen. De andere partners zijn de gemeente Zwevegem, de provincie West-Vlaanderen, UGent, Flux50, VITO en REScoop.eu.

RE/SOURCED staat voor Renewable Energy Solutions for URban communities based on Circular Economy policies en Dc backbones. Het project zit op het snijpunt van drie heel actuele thema’s: hernieuwbare energie, circulaire economie en de reconversie van erfgoed.

Doel van RE/SOURCED is om Transfo volledig te voeden met lokaal geproduceerde hernieuwbare energie. De ruggengraat van het systeem is een lokaal elektriciteitsnet op gelijkstroom dat zowel voor energiebesparing als voor een besparing in materiaalgebruik (meer capaciteit met dezelfde hoeveelheid metalen/materialen) zorgt. Het gelijkstroomnet verbindt een aantal verspreide hernieuwbare bronnen (zonnepanelen en een middelgrote windturbine) met energie-opslag (batterijen, waterkrachtaccumulatie en vehicle-to-grid).

Deze Hernieuwbare-Energiegemeenschap - waaraan alle gebruikers op Transfo zullen deelnemen - zal de gedeelde infrastructuur in samenwerking beheren. RE/SOURCED voorziet ook in een educatief parcours voor burgers, scholen en lokale besturen, en een trainingspakket voor professionals. Bij de Vlaamse overheid wordt het statuut van “regelluwe zone” aangevraagd.

In zonnepanelen en batterijen zitten zeldzame materialen. Daarom introduceert RE/SOURCED aspecten van circulaire economie bij het ontwerp van het hernieuwbare energiesysteem, zoals gedeeld gebruik, retro-fitting en efficiënter materiaalgebruik. De groei van hernieuwbare energiesystemen, opslagsystemen en smart grids zorgt immers voor een verhoogde vraag naar grondstoffen zoals staal, koper, kobalt, aluminium en lithium. Een uitdaging voor de energietransitie is dan ook om investeringen in hernieuwbare energie duurzamer te maken, gebaseerd op de principes van circulaire economie.

Meer sectornieuws

Agenda