JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Janssen Pharmaceutica N.V. (Beerse) heeft het gebouw Farmaceutische Ontwikkeling, waarin nieuwe toedieningsvormen voor geneesmiddelen worden ontwikkeld, officieel in gebruik genomen. Met het hele project gaat een investering van 50 miljoen euro gemoeid. Het nieuwe pand, dat een oppervlakte van nagenoeg 9.000 m2 heeft, beantwoordt aan de strengste voorschriften inzake veiligheid en milieu. Zo worden de werknemers volkomen beschermd tegen de actieve stoffen en worden alle gebruikte solventen volledig gerecupereerd. In het gebouw werken 50 mensen. Binnen de Johnson & Johnson-groep geldt de nieuwe eenheid als wereldwijd Center of Excellence. Elk nieuw geneesmiddel dat binnen Johnson & Johnson wordt ontwikkeld, moet derhalve eerst langs Beerse passeren. Meer info: 014/60.21.11.