VREG

VREG

Koning Albert II-Laan 20 Bus 19
1000 Brussel

T:
1700 (gratis)
F:
02/553.13.50

Introductie

De VREG werd opgericht in december 2001 in het kader van de vrijmaking van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt

 1. Oprichting
Sector(en)
Diensten; Elektriciteit, Elektronica & Mechanica; Energie & Milieu
Activiteiten
dienstverlening, informatieverlening, waakhond energiemarkt Vlaanderen
Aantal personeelsleden
32
Datum oprichting
01/12/2001
Ondernemingsnummer
BE0886689767
Twitter
naar Twitter profiel
Facebook
naar Facebook profiel

Er zijn geen weer te geven contactpersonen.

Taken

 • controleren of de leveranciers en netbeheerders de Vlaamse energiewetgeving naleven
 • de toegang tot en het gebruik van het distributienet reguleren
 • klachten behandelen, bemiddelen en geschillen beslechten
 • groenestroom- en warmtekrachtcertificaten toekennen en de handel ervan mogelijk maken
 • adviseren en communiceren over relevante gebeurtenissen op de energiemarkt
 • marktmonitoring
 • efficiënt informeren over de energiemarkt in het Vlaamse Gewest:
 1. de mogelijkheden van de vrijgemaakte energiemarkt
 2. verhuizen van energie
 3. aansluitingen
 4. verbruik en meteropnames
 5. de prijsonderdelen op de energiefactuur
 6. groene stroom en warmtekrachtkoppeling
 7. zonnepanelen
 8. ...
 • een online en telefonische leveranciersvergelijking (de V-TEST) aanbieden voor gezinnen, alleenstaanden, zelfstandigen, vrije beroepen en KMO’s.

Bevoegdheden

 • administratieve sancties opleggen bij overtreding van het Elektriciteits- en Aardgasdecreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten (met uitzondering van het Rationeel Energiegebruik)
 • distributienetbeheerders aanwijzen en hun aanwijzing wijzigen en beëindigen
 • distributienetbeheerders toestemming geven om een beroep te doen op een werkmaatschappij
 • vastleggen van een tariefmethodologie en de goedkeuring van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in het Vlaams gewest (vanaf 1 juli 2014)
 • leveringsvergunningen toekennen, wijzigen en opheffen
 • Technische Reglementen opstellen voor het beheer van en de toegang tot het distributienet
 • groenestroom- en warmtekrachtcertificaten toekennen en beheren in een online databank