Good Manufacturing Practices (GMP) + Module Radiofarmaca

tot

GMP staat voor Good Manufacturing Practices. Vrij vertaald betekent het “goede manier van produceren”.

GMP staat voor Good Manufacturing Practices. Vrij vertaald betekent het “goede manier van produceren”. Het heeft betrekking op het vervaardigen en behandelen van farmaceutische producten. Het houdt in dat regels ,gepaste methodes en procedures  gevolgd dienen te worden om er voor te zorgen dat de kwaliteit van deze producten, in het belang van de patiënt , ten allen tijde gewaarborgd is. Het is een kwaliteitsborgingssysteem. Alle denkbare stappen en aspecten  vanaf de grondstoffen tot en met de beschikbaarstelling voor de patiënt dienen in ogenschouw genomen te worden. Een onderneming die farmaceutische producten produceert en of behandelt is wettelijk verplicht GMP toe te passen. Er niet aan voldoen betekent niet mogen produceren en of behandelen. De basisgedachte achter GMP is zorgvuldig handelen onder alle omstandigheden. Het begrip komt uit Amerika. Voor alle ondernemingen en instellingen die met farmaceutische producten te maken hebben is het een algemeen gekend en aanvaard begrip.
Deze GMP opleiding bestaat uit twee modules namelijk: de Module Basisprincipes, Regelgeving en Goede Ontwerppraktijken  en de Module Radiofarmaca met respectievelijk bestaande uit 4 sessies en 1 sessie van telkens ca. 2 uur.  

Module Radiofarmaca:
Radiofarmaca zijn farmaceutische producten die radioactief zijn of radioactief gemaakt worden. De radioactieve straling die bij deze stoffen vrijkomt wordt gebruikt voor beeldvorming, met als doel anomalieën bij de patiënt op te sporen en diagnoses te stellen, of om aangetaste lichaamsdelen bij de patiënt te behandelen.

Om van een lichaamsdeel een beeld te kunnen maken wordt een voor het lichaamsdeel gepaste radioactie stof bij de patiënt geïnjecteerd, het lichaamsdeel wordt na een zekere tijd radioactief en door die radioactiviteit (=straling) is men in staat met speciale apparatuur gebonden aan computers beelden van het lichaamsdeel te maken. Een voorbeeld van beeldvorming is de zogenaamde Pet-Scan die dagdagelijks wordt toegepast. 
Pet staat voor Positronen emissie tomografie.
Voor lichaamsdelen die behandeld moeten worden met radioactieve straling wordt ofwel het bewuste lichaamsdeel direct bestraald van buiten af of wordt een radioactie stof voor korte tijd ingeplant.

Omwille van de radioactiviteit van deze stoffen nemen de radiofarmaca in het medische gebeuren een heel bijzondere plaats in. Specifieke procedures en veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing. In het belang van de patiënt is uiterste zorgvuldigheid en verantwoordelijkheidszin vanwege het technisch en zorgverstrekkend personeel 
noodzakelijk. 

Tijdens de opleidingssessie komen de verschillende aspecten aan bod.

Organisator

IE-NET V.Z.W.

Praktische info

Locatie:

Het Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018 Antwerpen