Agoria Academy Blended Learning: Europese machinerichtlijn 2006/42/EG

tot

De toepassing van de machinerichtlijn bij het ontwerp van nieuwe machines vereist een geïntegreerde aanpak. Het volstaat niet langer om de m

~~Opleidingen worden vandaag de dag georganiseerd met de nieuwste onderwijsmethoden en modernste technologische hulpmiddelen. Agoria's expertisecentrum Regelgeving en Normalisatie heeft zijn opleiding rond de machinerichtlijn, in het kader van deze new ways of learning, hervormd naar een flipped classroom opleiding, een onderwijsproces waarbij de deelnemers de theorie rond een topic via een eLearning aangeleerd krijgen, en waarbij de materie nadien via een feedbackmoment in een classroomomgeving verder kan worden besproken alsook bedrijfsgerelateerde vragen kunnen worden behandeld . Dit gebeurt in Agoria's Classroom of the Future, een plaats waar het leren van morgen vorm krijgt.

Doelpubliek

Deze opleiding van Agoria's expertisecentrum Regelgeving en Normalisatie is bestemd voor preventieadviseurs, R&D-managers, projectmanagers, projectingenieurs en ontwerpers. Ze stelt deelnemers in staat om op een systematische wijze risicoanalyses uit te voeren.

Doelstelling

Na afloop van deze opleiding begrijpt u:

de reglementering die op de machines van toepassing is;


de van toepassing zijnde veiligheids- en gezondheidseisen;


de manier om deze verplichtingen met voldoening te eerbiedigen en toe te passen in de ontwerpfase;


hoe een technisch constructiedossier op te stellen;


hoe de relevante normen te identificeren en toe te passen;


de te volgen certificatieprocedures voor de CE-markering en hoe de overeenstemming van een machine te rechtvaardigen: externe certificatie (controle-instanties, test laboratoria, enz).


Praktisch

Vanop het moment dat u zich hebt ingeschreven ontvangt u een mail met toegang tot het LMS-platform waar u de eLearning kan volgen. Deze toegang blijft gedurende 6 maanden actief.

Op 25 april vindt dan de feedbacksessie plaats tussen waar specifieke vragen kunnen worden behandeld.

Organisator

AGORIA V.Z.W.

Praktische info

Locatie:

Bluepoint Brussels
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel