Beheersing van elektronisch versterkt geluid

tot

Toepassing in de horeca, op festivals en concerten

Om het geluidsniveau van de versterkte muziek binnen de perken te houden zijn er verschillende normen en voorwaarden opgelegd via de VLAREM II regelgeving. Als organisator is het belangrijk om steeds de laatste tendensen op het vlak van geluidsbeheersing te volgen, dit zowel qua wetgeving als op technologisch vlak. Om u hierbij te ondersteunen organiseert de expertgroep akoestiek & trillingen van ingenieursvereniging ie-net op 16 mei een studiedag rond dit thema. Updates in de regelgeving en in verband met vergunningen, nieuwe technologieën voor geluidsmonitoring en -controle, voorbereiding en dialoog, … Alle actuele thema’s komen aan bod in verschillende boeiende uiteenzettingen.

Organisator

IE-NET V.Z.W.

Praktische info

Locatie:

Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018 Antwerpen