Functionele veiligheid volgens de machinerichtlijn

tot

De opleiding stelt u in staat om zelf stuurkringen te realiseren met behulp van het software pakket Sistema.

Opzet
De machinerichtlijn beoogt de eliminatie van veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij het ontwerpen en bouwen van nieuwe machines. 
Dikwijls wordt een belangrijk deel van de risicoreductie gerealiseerd via het besturingssysteem. De besturingssystemen met een veiligheidsfunctie dienen te voldoen aan de geharmoniseerde normen EN ISO 13849-1 en/of EN IEC 62061. Deze Europese normen stellen naast het systeemgedrag van een veiligheidsfunctie, ook eisen aan de betrouwbaarheid van de componenten en houden rekening met de volledige levenscyclus (van de ontwerpfase tot en met de buitengebruikstelling) van de stuurkring.
De opleiding stelt u in staat om zelf stuurkringen te realiseren met behulp van het software pakket Sistema. Na een uiteenzetting over de belangrijkste begrippen van de norm worden een aantal praktische toepassingen uitvoerig toegelicht.

Doelgroep
•    Ontwerpers van machines
•    Projectmanagers en ingenieurs
•    Soft- en hardware ingenieurs
•    Preventieadviseurs
•    R&D-managers en technisch adviseurs/inspecteurs

 

   Inleiding in elektrische veiligheid en besturingstechnische veiligheidscircuits
•    Normen NBN EN ISO 13849-1 en NBN EN IEC 62061 
•    Opbouw en ontwerp van veiligheidscircuits
•    Betrouwbaarheidsanalyses van veiligheidscircuits /systemen
•    Algemene aspecten van Functionele veiligheid
•    Opbouw volgens PL (Performance Level) en SIL (Safety Integrity Level)
•    Verschillen en overeenkomsten tussen SIL en PL
•    Praktische oefeningen, bestaande uit het uitvoeren van een risicobeoordeling en het bepalen van het benodigde SIL of PL. Vervolgens wordt een veiligheidscircuit ontworpen en doorgerekend met behulp van het software pakket SISTEMA (gratis ter beschikking).

Organisator

IE-NET V.Z.W.

Praktische info

Locatie:

Het Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018 Antwerpen