Fellow Gerechtelijke Expertise - Luik I - Juridische aspecten

tot

Je treedt reeds op als gerechtsdeskundige maar hebt de verplichte juridische opleiding nog niet genoten ?

Op 10 april 2014 is de nieuwe wet op het deskundigenonderzoek verschenen en dit met volgende titel “Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen.” In toepassing hiervan is het KB van 30 maart 2018 verschenen m.b.t. de erkenning van de verplichte juridische opleiding om in het Definitief Register van Gerechtsdeskundigen te worden opgenomen.
Deze wet beoogt de officiële erkenning van deskundigen door FOD Justitie met het gevolg dat principieel enkel nog deze deskundigen door de diverse rechtbanken mogen aangeduid worden voor gerechtelijke opdrachten.
Op basis van het uitvoeringsbesluit over de verplichte juridische opleiding voor gerechtsdeskundigen (dd. 30 maart 2018, B.S. 27/04/2018)werd het traditionele FGE-programma grondig aangepast en kreeg het een upgrade.

Het eerste luik (het juridische luik) van de cursus 'Fellow Gerechtelijke Expertise' richt zich tot personen die momenteel reeds als gerechtsdeskundige optreden maar de juridische vorming nog niet genoten hebben en eveneens personen die de ambitie hebben om in de toekomst gerechtelijke deskundigenopdrachten aan te nemen. 

Organisator

IE-NET V.Z.W.

Praktische info

Locatie:

Ingenieurshuis
Desguinlei, 214
2018 Antwerpen