Het gebrek en de tienjarige aansprakelijkheid in de bouw - juridische aspecten

tot

Aan niet-juristen de elementaire beginselen bijbrengen van hoe een gebrek op voet van art. 1792 en 2270 BW wordt gedefinieerd.

Het is wel bekend dat op grond van art. 1792 en 2270 BW de aannemer en de architect gedurende tien jaar aansprakelijk blijven voor de gebreken in de werken die de stabiliteit van een gebouw of een belangrijk onderdeel ervan in het gedrang (kunnen) brengen. In het arrest van 11.01.2019 heeft het Hof van Cassatie bevestigd dat een gebrek stabiliteitsbedreigend is als dat ervoor zorgt dat het gebouw geheel of gedeeltelijk tenietgaat of dreigt teniet te gaan. Voor het inroepen van de decenale aansprakelijkheid volstaat het dat het gebrek kan worden vastgesteld binnen de periode van 10 jaar na aanvaarding van de werken, ook al manifesteert de aantasting zich na de periode van 10 jaar.

Organisator

IE-NET V.Z.W.

Praktische info

Locatie:

Ingenieurshuis
Desguinlei, 214
2018 Antwerpen