46ste Hogere Cursus Akoestiek

tot

De Hogere Cursus Akoestiek wordt dit jaar voor de zesenveertigste maal ingericht door het NAG, de ABAV en ie-net

De Hogere Cursus Akoestiek is een initiatief van de Belgische Akoestische Vereniging, het Nederlands Akoestisch Genootschap en de Expertgroep Akoestiek en Trillingen van ie-net dat 46 jaar geleden genomen werd om aan de nood aan een grondige basisopleiding in het multidisciplinaire vakgebied akoestiek tegemoet te komen. De cursus beoogt een specialisatie na een technische academische opleiding en sluit hierdoor nauw aan bij het aanbod aan de Vlaamse en Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs.

HCA wenst kennis en vaardigheden te verdiepen tot op het niveau van praktische toepasbaarheid. Hij wenst de cursist in staat te stellen om zelf en autonoom geluids- en trillingsproblemen op te lossen en gaat verder dan het louter beschrijvende van internetgebaseerde informatieverspreiding.

De Hogere Cursus Akoestiek richt zich tot professionals met een hoger technisch diploma, academici, afgestudeerden H.T.S.-, respectievelijk technisch/industrieel ingenieurs die zich wensen te verdiepen in de wereld van de bouwakoestiek, lawaaibeheersing of audio-engineering. Deze grondige opleiding is zeer geschikt als eerste kennismaking met de materie voor toekomstige akoestische specialisten en is daardoor een perfecte specialisatie volgend op de technische opleidingen die aan Vlaamse en Nederlandse universiteiten worden aangeboden.

De cursus richt zich ook tot professionals die beroepshalve naast hun eigen expertise te maken krijgen met akoestiek en trillingen en de nodige technische bagage wensen te verzamelen om op een diepgaande wijze met experts te kunnen praten en onderhandelen.

Afzonderlijke modules van de cursus kunnen ook gevolgd worden als permanente vorming voor specialisten akoestiek.

Tot slot verwelkomt de cursus ook iedereen met een degelijke technische bagage die omwille van eigen interesses de cursus wenst te volgen.

Organisator

IE-NET V.Z.W.

Praktische info

Locatie:

Het Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018 Antwerpen